Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

17 Maj, 2018
Od 1 lipca tego roku organy skarbowy będą mogły wzywać podatników do przesyłania plików jpk_fa. Pliki te mają zawierać informacje o wszystkich elementach faktur sprzedaży.
W praktyce odpowiednie struktury będą generowane przez programy służące do fakturowania (i tylko przez te programy, nie będzie np. możliwości wygenerowania jpk_fa z modułów księgi głównej lub księgi przychodów i rozchodów z uwagi na brak w nich niektórych danych wymaganych przez opis struktury jpk_fa).
Dlatego, aby móc się wywiązać z nowego obowiązku należy dokonać przeglądu oprogramowania do wystawiania faktur i zweryfikować czy posiadane oprogramowanie przygotowane jest do generowania plików jpk_vat.
Podatnicy wystawiający faktury ręcznie, za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub edytora tekstu nadal będą mieli prawo do wystawiania faktur w ten sposób, brak przynajmniej przepisów zabraniających wprost tego sposobu wystawiania faktur sprzedaży. Pozostaje jednak pytanie o możliwość realizacji nowego obowiązku.
4 Maj, 2018
W związku z artykułem 106k Ustawy o podatku od towarów i usług nabywca usługi bądź towaru może skorygować błędną datę wykonania usługi bądź dokonania dostawy. Korekta taka następuje poprzez wystawienie i akceptację przez dostawcę noty korygującej. Noty korygującej nie można wystawić w przypadku stwierdzenia błędów mających wpływ na wysokość zobowiązania wynikającego z faktury.
Skorygowanie daty dostawy / wykonania usługi może mieć wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, co jest istotne zarówno dla nabywcy jak i wystawcy, stąd należy zachować szczególną ostrożność i staranność.
W przypadku stwierdzenia tego samego błędu przez wystawcę, wystawia on fakturę korygującą.
20 Kwiecień, 2018
Podatnik VAT czynny ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu usługi organizacji spotkania integracyjnego dla pracowników. Warunkiem jest by spotkanie to było związane z wykonywaną działalnością, w szczególności prowadzić ma do zwiększenia przychodów podatnika poprzez poprawę komunikacji, zmotywowanie pracowników i wzmocnienie pozytywnego wizerunku. Interpretacja dyrektoro Krajowej Administracji Skarbowej z grudnia 2017 numer 0111-KDIB3-1.4012.473.2017.3.JP.
12 Kwiecień, 2018
27 kwietnia 2018 jest ostatnim dniem roku szkolnego w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. Od dnia 28 kwietnia zgłoszone jako członkowie rodziny dzieci kończące te szkoły należy wyrejestrować z ubezpieczeń zdrowotnych. Osoby za które składki opłaca płatnik zgłaszają ten fakt do płatnika – np. pracownicy zgłaszają pracodawcy konieczność wyrejestrowania dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego.
Wyrejestrowane dzieci mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez okres 6 miesięcy od daty ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
4 Kwiecień, 2018
W związku z nową siedzibą biura opublikowaliśmy stronę ułatwiającą lokalizację.
Jak do nas trafić.
27 Marzec, 2018
Z powodu przeprowadzki w dniach 29-30 marca biuro będzie nieczynne.

Od kwietnia jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nowym adresem:
al. Jana Pawła II 36/56
00-141 Warszawa

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/uHZPJTbUpH22
21 Marzec, 2018
Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło podstronę służącą do bezpłatnego składania dokumentów finansowych. Istotne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, obejmujące m.in. nowy sposób składania sprawozdań finansowych sygnalizowaliśmy 22 lutego. Strona przez którą można składać dokumenty finansowe dostępna jest pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.
14 Marzec, 2018
Wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu z tytułu pełnienia funkcji na podstawie powołania nie stanowią tytułu do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Art. 6 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie wymienia pełnienia funkcji członka zarządu jako tytułu do naliczania składek.
9 Marzec, 2018
Zgodnie z nowym przepisem ustawy o VAT art. 96b ust. 1 Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi dwa nowe rejestry:
– rejestr podmiotów w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub które zostały wykreślone z rejestru podatników VAT
– rejestr podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona
Rejestry zawierają m.in. daty rejestracji, odmowy rejestracji oraz wykreślenia i przywrócenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT.
Wprowadzone zmiany mają ułatwić podatnikom weryfikację rzetelności kontrahentów jako podatników VAT.
Rejestry dostępne są pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat
6 Marzec, 2018
Opublikowano informacje Ministerstwa Finansów na temat nowego sposobu składania sprawozdań finansowych jaki będzie obowiązywał od 15 marca 2018 roku:
– dokumenty będą składane w nowym trybie zgłoszenia, a nie wniosku,
– składane dokumenty finansowe (skany) będą stanowiły załączniki do zgłoszenia,
– kopie dokumentów będą musiały być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przez osobę której PESEL jest ujawniony w KRS,
– zgłoszenie będzie bezpłatne.
Zapytanie ofertowe