Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

7 Marzec, 2022
Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza stawkę 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie.
4 Marzec, 2022
Jak podaje Ministerstwo Finansów trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.
1 Marzec, 2022

Pomoc dla Ukrainy

Wszyscy obserwujemy tragedię jaka na naszych oczach dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nie ma słów, które mogłyby wyrazić bezsilną złość i współczucie. Przyszłość jest niepewna, a ostatnie doniesienia nie napawają optymizmem.

Zapewne wiele osób spośród Państwa zaangażowało się w różne formy pomocy.

Pragnę przypomnieć, że w rozliczeniu rocznym podatnicy CIT mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 10% dochodu przeznaczonego na udokumentowane darowizny na cele pożytku publicznego. Najprostszym sposobem udokumentowania darowizny jest przelew bankowy dokonany z konta firmowego.

​Lista organizacji niosących pomoc mieszkańcom Ukrainy dostępna jest m.in. na stronie ngo.pl.

Dodatkowo jak ogłosiło w dniu 03.03.2022 Ministerstwo Finansów trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.
22 Luty, 2022
Aktualizacja artykułu o „estońskim” CIT.
7 Luty, 2022
Ministerstwo Finansów podało komunikat o planowanym przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych oraz złozenie CIT-8 za 2021 rok do 30 czerwca 2022.
1 Luty, 2022
Od 1 lutego czasowa, bo do końca lipca 2022 roku, obniżka podatku VAT na wybrane artykuły spożywcze – wymienione w pozycjach 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.
21 Styczeń, 2022
Na stronie do pobrania zamieściliśmy dwa nowe dokumenty: wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników, czyli tzw. ulgi dla klasy średniej oraz oświadczenie pracownika w sprawie stosowanie zwolnienia dla rodzin 4+.
13 Styczeń, 2022
Niezależnie od kwoty wolnej od podatku rodzice wychowujący co najmniej czworo dzieci mają prawo do zwolnienia z podatku dochodowego przychodów w kwocie do 85528zł rocznie. Ulga ta przysługuje każdemu z rodziców. Ulga ta może być uzwględniana już na etapie naliczania przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik musi w takim razie złożyć do pracodawcy oświadczenie o spełanianiu warunków do skorzystania z ulgi.
11 Styczeń, 2022
Do 20 stycznia 2022 nalezy złożyć do własciwego urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej, oraz przy zmianie tej formy opodatkowania na inną: oświadczenia o wyborze podatku liniowego lub w razie wyboru skali podatkowej – zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w formie karty.
30 Grudzień, 2021
W 2022 zmiana limitu płatności gotówkowych z 15.000zł do 8.000zł lub równowartość walutach obcych po przeliczeniu wg kursu BNP z dnia poprzedzającego. Sankcja wynika z art. 15d ust. 1 updop: przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca limit płatności gotówkowych nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego.
Zapytanie ofertowe