Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

18 Kwiecień, 2019
Jutro, w piątek 19 kwietnia, biuro będzie czynne do godziny 15-stej.
Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy!
2 Kwiecień, 2019
Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trwa minimum pół roku. Zgodnie z art. 286 kodeksu spółek handlowych podział majątku pomiędzy wspólników nie może zostać dokonany przed upływem 6 miesiącu od od ogłoszenia otwarcia likwidacji i wezwania wierzycieli.
26 Marzec, 2019
Osoba fizyczna nie będąca rezydentem podatkowym w Polsce, osiągająca w Polsce dochody opodatkowane na zasadach ogólnych ma prawo do uwzględnienia w rozliczeniu rocznym dochodów ulgi na dzieci.
20 Marzec, 2019
Koszty podróży służbowej pracownika odbyte w celu odebrania maszyny stanowiącej środek trwały powiększają wartość początkową środka trwałego. Do wydatków zwiększających wartość początkową zalicza się także m.in. koszty montażu, ubezpieczenia w okresie do momentu oddania do użytkowania środka trwałego, cło i podatek akcyzowy, wynagrodzenia pracowników związane bezpośrednio z nabyciem i uruchomieniem środka trwałego, wydatki na narzędzia, które będą służyły wyłącznie do uruchomienia środka trwałego.
12 Marzec, 2019
Prawo do obniżenia podatku VAT należnego z tytułu wystawionej faktury korygującej sprzedaż będzie przysługiwało podatnikowi w sytuacji otrzymania zwrotnego potwierdzenia otrzymania wiadomości email zawierającej fakturę korygującą. W sytuacji tej chodzi o automatyczną wiadomość potwierdzającą dostarczenie wiadomości generowaną przez tzw. autoresponder. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie potwierdzonego także przez NSA.
7 Marzec, 2019
Narzędzia zakupione w związku z remontem lokalu użytkowanego przez przedsiębiorcę – koszt w dacie zakupu czy zwiększenie wartości inwestycji?
To zależy, czy narzędzie zużyje się w trakcie wykonywania remontu, czy też będzie mogło być wykorzystywane także po jego zakończeniu. W pierwszym przypadku (np. wałek do malowania) koszt nabycia narzędzia powiększy wartość inwestycji. W drugim przypadku (np. młotek) będzie stanowić koszt w dacie zakupu.
28 Luty, 2019

Rozliczanie PIT-ów!

Jeśli otrzymałeś już PIT-11 od swojego pracodawcy, jeśli masz już informacje o dochodach uzyskanych za granicą – zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie rozliczenia dochodów za 2018 rok. PIT-36, PIT-37. Atrakcyjne ceny.

Mapka naszej lokalizacji: www.fractum.pl/kontakt

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z artykułem o usłudze e-pit.
21 Luty, 2019
Polecamy zapoznanie się z interesującym artykułem na temat usługi e-pit, dla zachęty fragment tego tekstu:

„Podobno niektórzy raportują o cudach, które polegają na tym, że choć ulga na dziecko jest wpisana, to nie jest uwzględniona w końcowym rozliczeniu. Niewprawne oko tego nie zauważy i tym samym będziemy parę złotych na podatku „w plecy”. „

Link do artykułu.
15 Luty, 2019
Od 1 marca 2019 roku uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników będą mogły być podejmowana w trybie pisemnym, bez zwoływania zgromadzenia wspólników.
12 Luty, 2019
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, np. fundacje i stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej, sprawozdanie finansowe za rok 2019 sporządzają w formie elektronicznej. Nie jest jednak od nich wymagana forma ustrukturyzowana plik xml. Ich sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w formie pliku, który można odczytać za pomocą programu komputerowego. W praktyce najczęściej będzie to plik pdf.
Zapytanie ofertowe