Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

27 Grudzień, 2018
Także od 2019 roku pracodawcy będą przechowywali akta osobowe pracowników i osób na umowach zlecenia zatrudnianych po 31 grudnia 2018 przez okres 10 lat licząc od końca roku w którym ustało zatrudnienie.

Więcej na Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019.
24 Grudzień, 2018
Od 2019 roku pracodawcy mają obowiązek wypłaty wynagrodzeń na rachunek bankowy pracownika. Wynagrodzenie będzie mogło być wypłacone w formie gotówkowej o ile pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia w takiej formie. Do 21 stycznia 2019 roku pracodawcy mają obowiązek poinformowania pracowników o konieczności podania numeru rachunku bankowego bądź złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia w gotówce.

Więcej na Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019.
21 Grudzień, 2018
W dniach 24 grudnia, 27-28 grudnia oraz 31 grudnia biuro będzie nieczynne.

Korzystając z okazji pragniemy złożyć życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
7 Grudzień, 2018
Najważniejsze zmiany w podatkach od 2019 roku – zapraszamy do śledzenia wpisu – będziemy go sukcesywnie aktualizować.
30 Listopad, 2018
Limit 15.000zł wartości transakcji dla płatności gotówką.

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 19 września 2018 r. w przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony z nieznaną kwotą płatności, w przypadku gdy opłata za pierwszy okres rozliczeniowy mieści się w limicie 15.000zł pierwsza i kolejne opłaty mogą być wnoszone w formie gotówkowej do wysokości limitu 15.000zł liczonego narastająco.
27 Listopad, 2018
Artykuł syntetycznie przedstawiający zmiany w zaliczaniu w koszty samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu.
16 Listopad, 2018
Kolejny komunikat UODO ostrzegający o próbach wyłudzenia opłat. Treść komunikatu.
13 Listopad, 2018
Od 1 grudnia bieżącego roku lekarze będą wystawiali zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to zwolnienie pracowników z obowiązku dostarczania zwolnień lekarskich pracodawcy. Pracodawcy będą otrzymywać kopię zwolnienia przez platformę pue.zus.pl.
7 Listopad, 2018
Z tytułu faktury za wynajem przyczepy użytkowanej wraz z samochodem osobowym podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT w sytuacji, gdy samochód nie uprawnia do odliczenia 100% VAT. takie stanowisko prezentowane jest przez dyrektora izby skarbowej w interpretacji indywidualnej. Należy jednak zwrócić uwagę, na niekonsekwencję takiego stanowiska: zakup tej samej przyczepy uprawniałby do odliczenia 100% VAT z uwagi na fakt, że przyczepa nie jest pojazdem samochodowym.
2 Listopad, 2018
Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 po terminie pierwszej w roku podatkowym wypłaty wynagrodzenia pozbawia pracodawcę prawa do potrącania 1/12 kwoty wolnej od podatku. Stanowi o tym art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zapytanie ofertowe