Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

11 Grudzień, 2017
1 stycznia 2018 roku zostanie uruchomiony Rejestr Należności Publicznoprawnych. W rejestrze tym ujawniane będą należności wynikające m. in. z deklaracji podatkowych, zgłoszeń celnych, decyzji, wyroku, mandatu karnego. Ujawnienie zaległości w rejestrze będzie następowało w terminie 30 dni po zawiadomieniu dłużnika o zagrożeniu wpisem, przy czym ujawniani będą dłużnicy, których łączna zaległość wraz z odsetkami za zwłokę przekroczy kwotę 5.000zł.
Rejestr ma na celu poprawę ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwymi kontrahentami. Dostęp do rejestru będzie możliwy poprzez Portal Podatkowy.
30 Listopad, 2017
Numer indywidualnego numeru składkowego jaki zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 można sprawdzić na stronie eskladka.pl. Potrzebny będzie numer NIP płatnika składek oraz inny identyfikator, np. PESEL lub REGON.
Przypomnijmy – od nowego roku płatnicy składek ZUS, NFZ i FP/FGśP/FEP będą opłacali te składki na jedno konto (zamiast jak dotychczas trzech lub czterech) przypisane indywidualnie do płatnika. Nie będą funkcjonowały jak dotychczas gotowe formularze przelewów w systemach transakcyjnych banków, przelew będzie się realizować identycznie jak inne „zwykłe” przelewy.
Przydatny zestaw pytań i odpowiedzi na temat e-składki przygotował portal podatki.biz.
23 Listopad, 2017
Od nowego roku minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników zatrudnionych na pełen etat wyniesie 2100 złotych. Oprócz wzrostu kosztów zatrudnienia dla pracodawców oznacza to także wzrost składek ZUS przedsiębiorców opłacających składki ulgowe dla rozpoczynających działalność gospodarczą, to jest od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.
Przy okazji warto wspomnieć o tym, że planowane jest wydłużenie okresu opłacania składek do 3 lat. Jednakże w trzecim roku podstawa wymiaru składek ZUS wyniesie 60% minimalnego wynagrodzenia.
16 Listopad, 2017
Od nowego roku obowiązek składania JPK_VAT bez wezwania organów podatkowych będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT. Od kilku tygodni ZUS przy okazji akcji informowania płatników o indywidualnych numerach rachunków składkowych przesyła także informacje o nowym obowiązku w zakresie JPK_VAT. W związku z pytaniami, pragniemy poinformować, że pliki JPK_VAT będą przesyłane przez nasze biuro, do wymogów w tym zakresie jesteśmy przygotowani. Już od początku tego roku realizujemy ten nowy obowiązek w stosunku do niektórych z naszych klientów.
Warto przy okazji podkreślić fakt, że pomimo składania przez niektórych podatników VAT deklaracji w okresach kwartalnych pliki JPK_VAT należy składać w okresach miesięcznych.
8 Listopad, 2017
Zgodnie z interpretacją indywidualną nr 0114-KDIP1-3.4012.328.2017.1.MK błąd polegający na wystawieniu faktury na nieprawidłowego nabywcę, należy skorygować poprzez wystawienie faktury korygującej. Faktura korygująca jako przyczynę wystawienia korekty powinna wskazać błędne określenie danych nabywcy oraz powinna zawierać prawidłową treść danych nabywcy.
2 Listopad, 2017
Przypominamy, że pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę. W tym miesiącu mamy taką sytuację w związku ze świętem 11 listopada. Dzień wolny musi być wyznaczony w tym samym okresie rozliczeniowym, tj. w listopadzie.
25 Październik, 2017
Z powodu udziału w szkoleniu w dniu 26.10.2017 biuro będzie czynne od godziny 14-stej.
W poniedziałek 31.10.2017 biuro będzie czynne do godziny 14-stej.
20 Październik, 2017
Aktualizacja strony z certyfikatami.
16 Październik, 2017
Zgodnie z interpretacją indywidualną numer 0112-KDIL3-3.4011.119.2017.1.WS dokonanie jednarozowej płatności w kwocie przewyższającej 15.000zł z tytułu zbiorczej faktury za transakcje wynikające z odrębnych umów nie rodzi konsekwencji w postaci braku możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.
10 Październik, 2017
Zgodnie z treścią interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Informacji Skarbowej, nr interpretacji DPP13.8221.3B.2017.MNX do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na pokrycie kosztów noclegów kontrahentów. Wydatki ponoszone są w związku z przybyciem potencjalnych oraz aktualnych kontrahentów na rozmowy handlowe do siedziby podatnika.
Zapytanie ofertowe