Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

28 Marzec, 2017
Wydatki na artykuły spożywcze dla pracowników, można rozpatrywać w trzech przypadkach:
1. Spotkania dla pracowników organizowane wewnątrz firmy, np. spotkania szkoleniowe lub mające na celu omówienie spraw związanych z działalności firmy – w takich przypadkach wydatki na nabycie artykułów spożywczych uznaje się za koszty uzyskania przychodów (np. interpretacja indywidualna IBPB-1-3/4510-597/15/WLK).
2. Drobne artykuły spożywcze zakupywane do firmowej kuchni i używane przez pracowników (np. kawa, mleko, owoce) – uznawane są za wydatki zwyczajowe, jako przejaw dbania o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Jednocześnie z uwagi na fakt, że skierowane są „do wnętrza firmy”, nie są uznawane za koszty reprezentacji. W przypadku tego rodzaju wydatków, można wskazać np. na interpretację indywidualną IBPBI/2/4510-742/16-1/JP uznającą takie koszty za uzyskania przychodów.
3. Na koniec spotkania i imprezy organizowane dla pracowników, nie mające charakteru czysto służbowego, lecz mające charakter integracyjny czy rozrywkowy. Organy uznają, że o ile spotkania takie mają faktycznie na celu zintegrowanie załogi, to wydatki poniesione na organizację takich imprez mogą być zaliczane do kosztów podatkowych, np. interpretacja indywidualna IBPB-1-3/4510-168/15/TS.
24 Marzec, 2017
Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową za pracę w ramach umów zlecenia i o świadczenie usług. Ustawa wprowadzająca ten przepis nakłada także obowiązek sporządzania ewidencji czasu poświęconego na wykonywanie tych umów. Z tego obowiązku są jednak zwolnione umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.
(Art. 8d ust. 1 Ust. z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).
21 Marzec, 2017
W przypadku prywatnego najmu przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji wynajmującego pieniądze lub środki pieniężne. Jeśli więc przykładowo najemca zalega z czynszem za jeden miesiąc, a w miesiącu kolejnym reguluje należność zaległą oraz za miesiąc bieżący, to wyliczając zaliczki należy wykazać przychód w podwójnej wysokości za miesiąc w którym otrzymano płatności. Natomiast za miesiąc w którym płatności za czynsz nie uzyskano nie należy wykazywać przychodu.
17 Marzec, 2017
Dla kogo preferencyjne stawki ZUS?

Do obniżonej podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne mają prawo osoby, które:
 • rozpoczynają, działalność gospodarczą i przez poprzednie 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej
 • nie wykonują w ramach działalności gospodarczej, usług na rzecz byłego pracodawcy (w rozumieniu kodeksu pracy) o tym samym zakresie co zakres ich obowiązków jako pracowników.
 • 10 Marzec, 2017
  Dodaliśmy nową podstronę „Porady”, można zapoznać się z artykułem o tym jak założyć działalność gospodarczą oraz jakie są zasady współpracy z nami.
  Wkrótce pojawi się więcej wpisów.
  7 Marzec, 2017
  Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej.
  Podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych są zobowiązane do rejestrowania tej sprzedaży w kasie rejestrującej. Od tej ogólnej zasady istnieje szereg wyjątków. Jednym z nich jest zwolnienie przy sprzedaży wysyłkowej, o ile spełniony jest warunek otrzymania płatności na rachunek bankowy i prowadzenia odpowiedniej ewidencji.
  Pytanie – czy otrzymanie płatności „za pobraniem”, tj. gdy kupujący przekazuje kurierowi gotówkę, a kurier przekazuje należność sprzedawcy na jego rachunek bankowy także upoważnia do skorzystania ze zwolnienia?
  Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 sierpnia 2015 r., nr IBPP3/4512-494/15/JP wynika, że takie zwolnienie w podobnej sytuacji można zastosować. Więcej.
  3 Marzec, 2017
  Uregulowanie zobowiązania podatkowego za rok 2016 wynikającego z rozliczenia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Termin zapłaty podatku upływa dnia 2 maja 2017. Jest to data ostateczna zarówno dla wpłaty jak i złożenia zeznania, przy czym termin wpłaty nie musi pokrywać się z terminem złożenia zeznania.
  Zobowiązanie podatkowe reguluje się gotówka w kasie urzędu skarbowego, bądź przelewem na rachunek bankowy. Niektóre urzędy skarbowe udostępniają możliwość dokonania zapłaty kartą płatniczą. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy nie posiadający statusu mikroprzedsiębiorcy – oni muszą dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego.
  Zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa obowiązek zapłaty podatku spoczywa na podatniku. Podatek może także zostać uregulowany przez najbliższych członków rodziny, bądź innego płatnika o ile kwota podatku nie przekracza 1000zł (art. 62b Ordynacji Podatkowej). więcej
  28 Luty, 2017
  Syntetyczne ujęcie tematu rozliczania kosztów jazd lokalnych wykonywanych przez pracownika, zleceniobiorcę i przedsiębiorcę. gofin.pl
  21 Luty, 2017
  Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie limitu 15.000zł dla płatności gotówkowych: limit dotyczy także płatności na rzecz przedsiębiorców zagranicznych, i to pomimo odrębnego zdefiniowania przedsiębiorcy zagranicznego w ustawie o działalności gospodarczej. Więcej na gazetapodatkowa.pl
  Zapytanie ofertowe