Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

23 Sierpień, 2018
W dziale do pobrania umieściliśmy formularz wniosku urlopowego dla pracownika. Formularz dostępny jest w formacie docx oraz pdf.
21 Sierpień, 2018
W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności od 1 lipca podatnikom VAT banki otworzyły rachunki VAT. Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszać administracji skarbowej fakt otwarcia lub zamknięcia każdego rachunku bankowego. Z obowiązku tego zwolnione są jednak rachunki VAT.
O samym mechanizmie podzielonej płatności pisaliśmy w naszym poradniku.
14 Sierpień, 2018
Wygrane w konkursach co do zasady opodatkowane sa zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Jednakże jeśli wygrane uzyskane są przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i pozostają w związku z prowadzoną przez nich działalnością (np. wygrane w akcjach promocyjnych kontrahentów) stanowią przychód ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.
25 Lipiec, 2018
W dniu 26 lipca biuro będzie nieczynne. W pozostałe dni pracy zapraszamy jak zwykle w godzinach 9-17.
20 Lipiec, 2018
W sytuacji, gdy dłużnik zawiera porozumienie z wierzycielem co do zmiany terminu płatności faktury VAT, przy czym porozumienie zostało zawarte po upływie 150 dni od pierwotnego terminu płatności, dłużnik nie ma prawa do skorygowania podatku VAT naliczonego skorygowanego uprzednio w terminie 150 dni. Prawo do takiej korekty nabędzie w dniu uregulowania zobowiązania.
16 Lipiec, 2018
Split payment: dokonując przelewu z tytułu VAT do Urzędu Skarbowego bank pobierze w pierwszym rzędzie środki z naszego rachunku VAT.
10 Lipiec, 2018
Zaktualizowaliśmy w sekcji „do pobrania” formularz oświadczenia zleceniobiorcy.
6 Lipiec, 2018
Anulowanie wystawionej omyłkowo faktury sprzedaży, możliwe jest wyłącznie, gdy zostaną spełnione dwa warunki: nie doszło do zawarcia transakcji oraz faktura nie trafiła do obiegu prawnego. Możliwość anulowania faktury nie wynika bezpośrednio z ustawy o VAT lecz z orzecznictwa sądowego oraz wyjaśnień organów skarbowych. Anulowana faktura musi być przechowywana wraz z adnotacją o jej anulowaniu w dokumentacji podatnika. Nie jest dopuszczalne zniszczenie anulowanej faktury.
21 Czerwiec, 2018
W piątek 22 czerwca 2018 biuro czynne do godziny 14-stej.
7 Czerwiec, 2018
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją składania dokumentów finansowych w KRS wg stanu obowiązującego od 15 marca 2018. Strona dostępna jest pod adresem www.fractum.pl/skladanie-sprawozdan-finansowych-do-krs-od-15-marca-2018/.
Zapytanie ofertowe