Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

12 Maj, 2017
W sytuacji, gdy pomiędzy czasem zakończenia podróży służbowej pracownika, a rozpoczęciem pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy minie mniej niż 8 godzin, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy. Więcej na podatki.biz
9 Maj, 2017
W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony limit płatności gotówkowych 15.000zł odnosi się do kwoty płatności za ustalony okres rozliczeniowy jako jednorazowej transakcji. gofin.pl
4 Maj, 2017
Wydatki poniesione przez pracodawcę związane ze szkoleniem pracownika (opłata za szkolenie, koszty noclegu i wyżywienia), mogą obciążać koszty uzyskania przychodów. Warunkiem, jest aby wydatki te były związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pracodawca musi wykazać, że zdobyta przez pracownika wiedza i umiejętności niezbędne są do wykonywania powierzonych mu obowiązków. Stanowisko takie przedstawione jest w interpretacji indywidualnej nr ILPB1/415-1380/14-2/AN.
27 Kwiecień, 2017
Informujemy, że w dniu 2 maja biuro będzie nieczynne.
19 Kwiecień, 2017
Zgodnie z interpretacją indywidualną nr 1462-IPPP3.4512.86.2017.1.IG, podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów poczynionych przed zarejestrowaniem jako podatnik VAT czynny. Prawo to może być zrealizowane na ogólnych zasadach, tj. gdy zakupy są związane z realizacją czynności opodatkowanych oraz w okresie realizacji odliczenia podatnik musi być zarejestrowany jak podatnik VAT czynny.
13 Kwiecień, 2017
W piątek 14 kwietnia 2017 biuro będzie nieczynne. 
12 Kwiecień, 2017
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług rozliczania podatku dochodowego za 2016 rok. Oferujemy atrakcyjne ceny. Istnieje możliwość przekazania dokumentów e-mailem.
PIT-36, PIT-37, dochody zagraniczne.
3 Kwiecień, 2017
Artykuł odpowiadający na pytanie w jakich sytuacjach warto być podatnikiem VAT, a w jakich nie warto.
28 Marzec, 2017
Wydatki na artykuły spożywcze dla pracowników, można rozpatrywać w trzech przypadkach:
1. Spotkania dla pracowników organizowane wewnątrz firmy, np. spotkania szkoleniowe lub mające na celu omówienie spraw związanych z działalności firmy – w takich przypadkach wydatki na nabycie artykułów spożywczych uznaje się za koszty uzyskania przychodów (np. interpretacja indywidualna IBPB-1-3/4510-597/15/WLK).
2. Drobne artykuły spożywcze zakupywane do firmowej kuchni i używane przez pracowników (np. kawa, mleko, owoce) – uznawane są za wydatki zwyczajowe, jako przejaw dbania o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Jednocześnie z uwagi na fakt, że skierowane są „do wnętrza firmy”, nie są uznawane za koszty reprezentacji. W przypadku tego rodzaju wydatków, można wskazać np. na interpretację indywidualną IBPBI/2/4510-742/16-1/JP uznającą takie koszty za uzyskania przychodów.
3. Na koniec spotkania i imprezy organizowane dla pracowników, nie mające charakteru czysto służbowego, lecz mające charakter integracyjny czy rozrywkowy. Organy uznają, że o ile spotkania takie mają faktycznie na celu zintegrowanie załogi, to wydatki poniesione na organizację takich imprez mogą być zaliczane do kosztów podatkowych, np. interpretacja indywidualna IBPB-1-3/4510-168/15/TS.
24 Marzec, 2017
Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową za pracę w ramach umów zlecenia i o świadczenie usług. Ustawa wprowadzająca ten przepis nakłada także obowiązek sporządzania ewidencji czasu poświęconego na wykonywanie tych umów. Z tego obowiązku są jednak zwolnione umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.
(Art. 8d ust. 1 Ust. z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).
Zapytanie ofertowe