Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

17 Marzec, 2017
Dla kogo preferencyjne stawki ZUS?

Do obniżonej podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne mają prawo osoby, które:
 • rozpoczynają, działalność gospodarczą i przez poprzednie 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej
 • nie wykonują w ramach działalności gospodarczej, usług na rzecz byłego pracodawcy (w rozumieniu kodeksu pracy) o tym samym zakresie co zakres ich obowiązków jako pracowników.
 • 10 Marzec, 2017
  Dodaliśmy nową podstronę „Porady”, można zapoznać się z artykułem o tym jak założyć działalność gospodarczą oraz jakie są zasady współpracy z nami.
  Wkrótce pojawi się więcej wpisów.
  7 Marzec, 2017
  Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej.
  Podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych są zobowiązane do rejestrowania tej sprzedaży w kasie rejestrującej. Od tej ogólnej zasady istnieje szereg wyjątków. Jednym z nich jest zwolnienie przy sprzedaży wysyłkowej, o ile spełniony jest warunek otrzymania płatności na rachunek bankowy i prowadzenia odpowiedniej ewidencji.
  Pytanie – czy otrzymanie płatności „za pobraniem”, tj. gdy kupujący przekazuje kurierowi gotówkę, a kurier przekazuje należność sprzedawcy na jego rachunek bankowy także upoważnia do skorzystania ze zwolnienia?
  Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 sierpnia 2015 r., nr IBPP3/4512-494/15/JP wynika, że takie zwolnienie w podobnej sytuacji można zastosować. Więcej.
  3 Marzec, 2017
  Uregulowanie zobowiązania podatkowego za rok 2016 wynikającego z rozliczenia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Termin zapłaty podatku upływa dnia 2 maja 2017. Jest to data ostateczna zarówno dla wpłaty jak i złożenia zeznania, przy czym termin wpłaty nie musi pokrywać się z terminem złożenia zeznania.
  Zobowiązanie podatkowe reguluje się gotówka w kasie urzędu skarbowego, bądź przelewem na rachunek bankowy. Niektóre urzędy skarbowe udostępniają możliwość dokonania zapłaty kartą płatniczą. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy nie posiadający statusu mikroprzedsiębiorcy – oni muszą dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego.
  Zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa obowiązek zapłaty podatku spoczywa na podatniku. Podatek może także zostać uregulowany przez najbliższych członków rodziny, bądź innego płatnika o ile kwota podatku nie przekracza 1000zł (art. 62b Ordynacji Podatkowej). więcej
  28 Luty, 2017
  Syntetyczne ujęcie tematu rozliczania kosztów jazd lokalnych wykonywanych przez pracownika, zleceniobiorcę i przedsiębiorcę. gofin.pl
  21 Luty, 2017
  Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie limitu 15.000zł dla płatności gotówkowych: limit dotyczy także płatności na rzecz przedsiębiorców zagranicznych, i to pomimo odrębnego zdefiniowania przedsiębiorcy zagranicznego w ustawie o działalności gospodarczej. Więcej na gazetapodatkowa.pl
  14 Luty, 2017
  ​Podmioty, które: – zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej, – nie złożyły za 6 kolejnych deklaracji VAT, – nie wykazują sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, – wystawiały tzw. „puste” faktury, ryzykują wykreślenie z urzędu z rejestru podatników VAT czynnych. Więcej na stronach Gazety Podatkowej.
  10 Luty, 2017
  Brawo. Ma być łatwiej i bardziej zrozumiale. ZUS korzysta z usług językoznawców w celu przygotowania prostszych dokumentów. Szkoda, że za nasze pieniądze. więcej
  8 Luty, 2017
  Rozliczenie roczne osoby fizycznej (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28) należy złożyć w Urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie. Jest to zasada ogólna. W przypadku rozliczenia wspólnego małżonków, w sytuacji, gdy mają inne miejsca zamieszkania rozliczenie składa się w wybranym urzędzie właściwym dla jednego z małżonków. Osoby niemające miejsca zamieszkania w Polsce składają swój PIT w urzędzie właściwym dla opodatkowania osób zagranicznych. W Warszawie jest to Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Wreszcie osoby, których miejsce zamieszkania ustało przed końcem roku podatkowego składają swój PIT w urzędzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania w
  Zapytanie ofertowe