Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

7 Czerwiec, 2018

Składanie sprawozdań finansowych do KRS od 15 marca 2018

Instrukcja składania sprawozdań finansowych do KRS od 15 marca 2018. Obowiązuje do 30 września 2018, bowiem 1 października 2018 wejdzie w życie kolejna zmiana. Od tej daty sprawozdania finansowe będzie się składać w formie pliku jpk.

W pierwszym kroku, o ile nie uczyniono tego wcześniej, należy założyć konto na portalu S24. W tym celu wchodzimy na stronę ekrs.ms.gov.pl i wybieramy odnośnik „S24 – rejestracja spółki”.

Na kolejnej stronie podajemy adres email i hasło. Po wybraniu przycisku „dalej” otrzymamy email aktywacyjny, który będzie zawierał dalesze instrukcje do aktywowania konta.

Po założeniu konta wracamy na stronę ekrs.ms.gov.pl. Wybieramy tym razem odnośnik „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”.

Logujemy sie na koncie spółki w portalu S24.

Wybieramy odnośnik „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”.

Dodajemy zgłoszenie.

Wpisujemy nr KRS podmiotu którego dotyczy zgłoszenie.

Podajemy kolejne informacje. Nazwa robocza jest dowolna nazwą identyfikującą pakiet składanych dokumentów.

W następnym oknie dla każdego rodzaju wymaganego dokumentu, tj.: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wskazujemy plik skanu i zapisujemy dokument.

Po przesłaniu wszystkich dokumentów, wybieramy przycisk „dalej”.

W następnym oknie zaznaczamy oświadczenia o podpisaniu dokumentów.

Wybieramy osobę, która będzie podpisywała składane dokumenty.

Wybieramy rodzaj podpisu.

Po podpisaniu dokumentów pojawi się w kolumnie „akcje” status „zgłoszenie podpisane”. Wciskamy przycisk „zapisz”.

W kolejnym oknie mamy podgląd zgłoszeń. Możemy wybrać odnośnik „pokaż szczegóły”.

Po wybraniu odnośnika „pokaż szczegóły” mamy podgląd szczegółów zgłoszenia.

Podmioty, które nie mają możliwości skorzystania ze zgłoszenia, np. w przypadku braku nr Pesel, sprawozdania finansowe składają, także za pośrednictwem portalu S24 w drodze wniosku o zmianę wpisu w KRS. W takiem przypadku należy złożyć także wniosek Z30 i opłatę w wysokości 140zł.

29 Maj, 2018
Uprzejmie informujemy, że w piątek 1 czerwca biuro będzie nieczynne.
25 Maj, 2018
Opublikowaliśmy informację w zakresie RODO.
17 Maj, 2018
Od 1 lipca tego roku organy skarbowy będą mogły wzywać podatników do przesyłania plików jpk_fa. Pliki te mają zawierać informacje o wszystkich elementach faktur sprzedaży.
W praktyce odpowiednie struktury będą generowane przez programy służące do fakturowania (i tylko przez te programy, nie będzie np. możliwości wygenerowania jpk_fa z modułów księgi głównej lub księgi przychodów i rozchodów z uwagi na brak w nich niektórych danych wymaganych przez opis struktury jpk_fa).
Dlatego, aby móc się wywiązać z nowego obowiązku należy dokonać przeglądu oprogramowania do wystawiania faktur i zweryfikować czy posiadane oprogramowanie przygotowane jest do generowania plików jpk_vat.
Podatnicy wystawiający faktury ręcznie, za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub edytora tekstu nadal będą mieli prawo do wystawiania faktur w ten sposób, brak przynajmniej przepisów zabraniających wprost tego sposobu wystawiania faktur sprzedaży. Pozostaje jednak pytanie o możliwość realizacji nowego obowiązku.
4 Maj, 2018
W związku z artykułem 106k Ustawy o podatku od towarów i usług nabywca usługi bądź towaru może skorygować błędną datę wykonania usługi bądź dokonania dostawy. Korekta taka następuje poprzez wystawienie i akceptację przez dostawcę noty korygującej. Noty korygującej nie można wystawić w przypadku stwierdzenia błędów mających wpływ na wysokość zobowiązania wynikającego z faktury.
Skorygowanie daty dostawy / wykonania usługi może mieć wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, co jest istotne zarówno dla nabywcy jak i wystawcy, stąd należy zachować szczególną ostrożność i staranność.
W przypadku stwierdzenia tego samego błędu przez wystawcę, wystawia on fakturę korygującą.
20 Kwiecień, 2018
Podatnik VAT czynny ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu usługi organizacji spotkania integracyjnego dla pracowników. Warunkiem jest by spotkanie to było związane z wykonywaną działalnością, w szczególności prowadzić ma do zwiększenia przychodów podatnika poprzez poprawę komunikacji, zmotywowanie pracowników i wzmocnienie pozytywnego wizerunku. Interpretacja dyrektoro Krajowej Administracji Skarbowej z grudnia 2017 numer 0111-KDIB3-1.4012.473.2017.3.JP.
12 Kwiecień, 2018
27 kwietnia 2018 jest ostatnim dniem roku szkolnego w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. Od dnia 28 kwietnia zgłoszone jako członkowie rodziny dzieci kończące te szkoły należy wyrejestrować z ubezpieczeń zdrowotnych. Osoby za które składki opłaca płatnik zgłaszają ten fakt do płatnika – np. pracownicy zgłaszają pracodawcy konieczność wyrejestrowania dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego.
Wyrejestrowane dzieci mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez okres 6 miesięcy od daty ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
4 Kwiecień, 2018
W związku z nową siedzibą biura opublikowaliśmy stronę ułatwiającą lokalizację.
Jak do nas trafić.
27 Marzec, 2018
Z powodu przeprowadzki w dniach 29-30 marca biuro będzie nieczynne.

Od kwietnia jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nowym adresem:
al. Jana Pawła II 36/56
00-141 Warszawa

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/uHZPJTbUpH22
21 Marzec, 2018
Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło podstronę służącą do bezpłatnego składania dokumentów finansowych. Istotne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, obejmujące m.in. nowy sposób składania sprawozdań finansowych sygnalizowaliśmy 22 lutego. Strona przez którą można składać dokumenty finansowe dostępna jest pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.
Zapytanie ofertowe