Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

21 Grudzień, 2018
W dniach 24 grudnia, 27-28 grudnia oraz 31 grudnia biuro będzie nieczynne.

Korzystając z okazji pragniemy złożyć życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
7 Grudzień, 2018
Najważniejsze zmiany w podatkach od 2019 roku – zapraszamy do śledzenia wpisu – będziemy go sukcesywnie aktualizować.
30 Listopad, 2018
Limit 15.000zł wartości transakcji dla płatności gotówką.

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 19 września 2018 r. w przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony z nieznaną kwotą płatności, w przypadku gdy opłata za pierwszy okres rozliczeniowy mieści się w limicie 15.000zł pierwsza i kolejne opłaty mogą być wnoszone w formie gotówkowej do wysokości limitu 15.000zł liczonego narastająco.
27 Listopad, 2018
Artykuł syntetycznie przedstawiający zmiany w zaliczaniu w koszty samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu.
16 Listopad, 2018
Kolejny komunikat UODO ostrzegający o próbach wyłudzenia opłat. Treść komunikatu.
13 Listopad, 2018
Od 1 grudnia bieżącego roku lekarze będą wystawiali zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to zwolnienie pracowników z obowiązku dostarczania zwolnień lekarskich pracodawcy. Pracodawcy będą otrzymywać kopię zwolnienia przez platformę pue.zus.pl.
7 Listopad, 2018
Z tytułu faktury za wynajem przyczepy użytkowanej wraz z samochodem osobowym podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT w sytuacji, gdy samochód nie uprawnia do odliczenia 100% VAT. takie stanowisko prezentowane jest przez dyrektora izby skarbowej w interpretacji indywidualnej. Należy jednak zwrócić uwagę, na niekonsekwencję takiego stanowiska: zakup tej samej przyczepy uprawniałby do odliczenia 100% VAT z uwagi na fakt, że przyczepa nie jest pojazdem samochodowym.
2 Listopad, 2018
Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 po terminie pierwszej w roku podatkowym wypłaty wynagrodzenia pozbawia pracodawcę prawa do potrącania 1/12 kwoty wolnej od podatku. Stanowi o tym art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
31 Październik, 2018
W dniu 2 listopada biuro będzie nieczynne.
28 Październik, 2018
O fakcie prowadzenia działalności gospodarczej bądź o fakcie jej nie prowadzenia nie decyduje stanowisko podatnika bądź brak rejestracji w CEiDG. Istotne są natomiast w tym przedmiocie obiektywne przesłanki wynikające z analizy definicji działalności gospodarczej.
I tak ustawa prawo przedsiębiorców definiuje ze, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.
Natomiast zgodnie z ustawą o VAT: działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Tak więc przez sam fakt nie zarejestrowania działalności gospodarczej w CEiDG nie można dowodzić o nieprowadzeniu tej działalności.
Zapytanie ofertowe