Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

10 Wrzesień, 2018
Uwaga powszechnie mało znany przepis ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę!
Zgodnie z art. 8a tej ustawy „w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.”
4 Wrzesień, 2018
Uwaga: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega o osobach podających się za kontrolerów UODO. Komunikat dostępny jest na stronie UODO.
28 Sierpień, 2018
Uprzejmie informuję, że jutro, tj. w środę 29 sierpnia, biuro będzie czynne do godziny 15.
23 Sierpień, 2018
W dziale do pobrania umieściliśmy formularz wniosku urlopowego dla pracownika. Formularz dostępny jest w formacie docx oraz pdf.
21 Sierpień, 2018
W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności od 1 lipca podatnikom VAT banki otworzyły rachunki VAT. Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszać administracji skarbowej fakt otwarcia lub zamknięcia każdego rachunku bankowego. Z obowiązku tego zwolnione są jednak rachunki VAT.
O samym mechanizmie podzielonej płatności pisaliśmy w naszym poradniku.
14 Sierpień, 2018
Wygrane w konkursach co do zasady opodatkowane sa zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Jednakże jeśli wygrane uzyskane są przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i pozostają w związku z prowadzoną przez nich działalnością (np. wygrane w akcjach promocyjnych kontrahentów) stanowią przychód ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.
25 Lipiec, 2018
W dniu 26 lipca biuro będzie nieczynne. W pozostałe dni pracy zapraszamy jak zwykle w godzinach 9-17.
20 Lipiec, 2018
W sytuacji, gdy dłużnik zawiera porozumienie z wierzycielem co do zmiany terminu płatności faktury VAT, przy czym porozumienie zostało zawarte po upływie 150 dni od pierwotnego terminu płatności, dłużnik nie ma prawa do skorygowania podatku VAT naliczonego skorygowanego uprzednio w terminie 150 dni. Prawo do takiej korekty nabędzie w dniu uregulowania zobowiązania.
16 Lipiec, 2018
Split payment: dokonując przelewu z tytułu VAT do Urzędu Skarbowego bank pobierze w pierwszym rzędzie środki z naszego rachunku VAT.
10 Lipiec, 2018
Zaktualizowaliśmy w sekcji „do pobrania” formularz oświadczenia zleceniobiorcy.
Zapytanie ofertowe