Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

22 Czerwiec, 2022
Artykuł 106e ustawy o VAT wymienia elementy jakie powinna zawierać faktura. W katalogu tym nie ma sposobu (formy) zapłaty czy terminu płatności, elementy te więc są nieobowiązkowe, aczkolwiek wystawca faktury może je na fakturze umieścić.
10 Czerwiec, 2022
Polecam odsłuchanie odcinka 67 podcastu Dzień Dobry Podatki. Bardzo interesująca audycja poruszająca m.in. kwestie różnic pomiędzy umową zlecenia a umowa o dzieło.
31 Maj, 2022
Po raz kolejny uwaga na fałszywe SMSy: https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywe-sms-y-ktore-wykorzystuja-wizerunek-mf
10 Maj, 2022
Wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nagrody. Organizator konkursu jest odpowiedzialny za pobranie i odprowadzenie do urzędu skarbowego należnego podatku. W sytuacji gdy nagrody są rzeczowe, uczestnik konkursu jest obowiązany wpłacić organizatorowi kwotę należnego podatku.
4 Maj, 2022
Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail dotyczącymi zwrotu nadpłaconego podatku. Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywe-wiadomosci-dot-zwrotu-podatku, bardziej dogłębna analiza: https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-na-maile-od-finanse-gov-w-sprawie-zwrotu-podatku/
28 Kwiecień, 2022
Osoby kończące w dniu 29 kwietnia 2022r. naukę w szkołach ponadpodstawowych powinny być przez ich rodziców od 30 kwietnia wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego.
7 Kwiecień, 2022
Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono możliwość łatwiejszego podpisania sprawozdania finansowego przez zarząd wieloosobowy – sprawozdanie moze byc podpisane przez jednego członka zarządu. Pozostali członkowie zarządu muszą złozyć oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
31 Marzec, 2022
Obecnie zatrudniając obywatela Ukrainy jedyną formalnością jest złożenie drogą elektroniczną powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Odnośnik do formularza: https://www.praca.gov.pl. Termin na złożenie powiadomienie upływa 14 dni od daty zatrudnienia.
16 Marzec, 2022
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Nowe przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną – od 24 lutego 2022 r.
Wprowadzone nowe rozwiązania to m.in.:
– zwolnienie z PIT dla otrzymujących pomoc
– zwolnione z podatku dochodowego będą również świadczenia pieniężne od rządu dla tych podatników, którzy udzielają pomocy uchodźcom.
– możliwość ujęcia wydatków na pomoc w kosztach podatkowych (zarówno w PIT, jak i w CIT).
7 Marzec, 2022
Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza stawkę 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie.
Zapytanie ofertowe