Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

1 Marzec, 2022

Pomoc dla Ukrainy

Wszyscy obserwujemy tragedię jaka na naszych oczach dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nie ma słów, które mogłyby wyrazić bezsilną złość i współczucie. Przyszłość jest niepewna, a ostatnie doniesienia nie napawają optymizmem.

Zapewne wiele osób spośród Państwa zaangażowało się w różne formy pomocy.

Pragnę przypomnieć, że w rozliczeniu rocznym podatnicy CIT mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 10% dochodu przeznaczonego na udokumentowane darowizny na cele pożytku publicznego. Najprostszym sposobem udokumentowania darowizny jest przelew bankowy dokonany z konta firmowego.

​Lista organizacji niosących pomoc mieszkańcom Ukrainy dostępna jest m.in. na stronie ngo.pl.

Dodatkowo jak ogłosiło w dniu 03.03.2022 Ministerstwo Finansów trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.
22 Luty, 2022
Aktualizacja artykułu o „estońskim” CIT.
7 Luty, 2022
Ministerstwo Finansów podało komunikat o planowanym przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych oraz złozenie CIT-8 za 2021 rok do 30 czerwca 2022.
1 Luty, 2022
Od 1 lutego czasowa, bo do końca lipca 2022 roku, obniżka podatku VAT na wybrane artykuły spożywcze – wymienione w pozycjach 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.
21 Styczeń, 2022
Na stronie do pobrania zamieściliśmy dwa nowe dokumenty: wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników, czyli tzw. ulgi dla klasy średniej oraz oświadczenie pracownika w sprawie stosowanie zwolnienia dla rodzin 4+.
13 Styczeń, 2022
Niezależnie od kwoty wolnej od podatku rodzice wychowujący co najmniej czworo dzieci mają prawo do zwolnienia z podatku dochodowego przychodów w kwocie do 85528zł rocznie. Ulga ta przysługuje każdemu z rodziców. Ulga ta może być uzwględniana już na etapie naliczania przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik musi w takim razie złożyć do pracodawcy oświadczenie o spełanianiu warunków do skorzystania z ulgi.
11 Styczeń, 2022
Do 20 stycznia 2022 nalezy złożyć do własciwego urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej, oraz przy zmianie tej formy opodatkowania na inną: oświadczenia o wyborze podatku liniowego lub w razie wyboru skali podatkowej – zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w formie karty.
30 Grudzień, 2021
W 2022 zmiana limitu płatności gotówkowych z 15.000zł do 8.000zł lub równowartość walutach obcych po przeliczeniu wg kursu BNP z dnia poprzedzającego. Sankcja wynika z art. 15d ust. 1 updop: przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca limit płatności gotówkowych nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego.
27 Grudzień, 2021
Od 1 stycznia 2022 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie za siebie zostaną objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Dotychczas taki obowiązek występował tylko gdy następowała zmiana podstawy opłacanych składek.
24 Grudzień, 2021
Korekta tekstu o najważniejszych zmianach w przepisach w 2022 roku – nowe limity płatności gotówkowych zaczną obowiązywać od 2023 roku.
Zapytanie ofertowe