Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

18 Czerwiec, 2021
Kwoty nabycia towarów używanych o których mowa w rozporządzeniu z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wykazuje się w okresie w którym następuje ich dostawa w procedurze VAT marża.
24 Maj, 2021
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zatwierdzone sprawozdanie finansowe należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku w którym zostały zatwierdzone. Sprawozdania sporządzone w formie elektronicznej należy przechowywać na nośnikach elektronicznych. Księgi rachunkowe co do zasady podlegają archiwizacji także przez okres 5 lat.
14 Maj, 2021
Od 16 maja 2021 w zgłoszeniach ZUS-ZUS i ZUS-ZZA trzeba będzie podawać kod wykonywanego przez osobę zgłaszaną zawodu.
10 Maj, 2021
Od 1 czerwca 2021 roku jedynym dopuszczalnym identyfikatorem podatkowym cudzoziemców będzie numer PESEL. Osoby, którym wcześniej nadano NIP, a nie posiadają numeru PESEL, będą miał czas do końca czerwca na uzyskanie numeru PESEL. Dotyczy to oczywiście tych osób, które nie prowadzą w Polsce działalności gospodarczej i nie sa zobowiązane do używania numeru NIP.
8 Kwiecień, 2021
Zapraszamy do rozliczenia zeznania rocznego PIT-36 i PIT-37 za 2020. Atrakcyjne ceny, krótkie terminy. Możliwość wykonania usługi bez konieczności wizyty w naszym biurze.
6 Kwiecień, 2021
Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok został przesunięty o 90 dni tj. do 30 czerwca 2021.
26 Marzec, 2021
Termin złożenia i zapłaty CIT-8 za 2020 rok został przesunięty na 30 czerwca 2021. Ministerstwo Finansów planuje także, przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdań finansowych na ten sam dzień.
15 Marzec, 2021
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z covid-19 został przedłużony do 28-go marca 2021 r.
19 Luty, 2021
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z covid-19 został przedłużony do końca lutego 2021 r.
8 Luty, 2021
Kolejnym po wydłużeniu okresu w którym podatnik ma prawo do odliczenia VAT uproszczeniem wprowadzonym przez pakiet slim VAT jest brak wymogu posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Obecnie wystarczy, że wystawca faktury korygującej jest w posiadaniu dokumentacji z której wynikają ustalenia pomiędzy nim a nabywcą, co do skorygowania sprzedaży. Faktury korygujące obniżające podstawę opodatkowania księgowane będą w dacie uzyskania tej dokumentacji.
Zapytanie ofertowe