Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

15 Grudzień, 2022
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 października 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 918/22: faktura pro-forma nie daje prawa do odliczenia wynikającego z niej podatku VAT.
9 Grudzień, 2022
Nowy rachunek bankowy, bądź fakt likwidacji dotychczasowego podatnik ma obowiązek zgłosić do Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni.
1 Grudzień, 2022
Zaliczka na podatek dochodowy od przychodu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu wynosi 12%. Na pisemny wniosek istnieje możliwość pobierania zaliczki według wyższej, 32% stawki podatku.
21 Listopad, 2022
Od nowego roku t.j. od 1 stycznia 2023 roku dieta w krajowej podróży służbowej wynosiesie 45 zł, natomiast ryczałt za nocleg 900 zł.
4 Listopad, 2022
Mali podatnicy CIT, czyli podatnicy osiągający przychody nie przekraczające 2 mln EUR, zwolnieni są z podatku minimalnego CIT.
2 Listopad, 2022
Rower w działalności gospodarczej, interpretacja indywidualna.
24 Październik, 2022
Aby wydatki mogły stanowić koszt uzyskania przychodu działalności gospodarczej, muszą być poniesione wyłącznie na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Oznacza to, że wydatki nie mogą mieć charakteru osobistego, bowiem wydatki osobiste nie mają na celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu. W konsekwencji wydatki mające charakter osobisty nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
(…) aby wydatki na zakup garnituru, tj. koszuli, marynarki, spodni czy butów można byłoby uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej to ubiór ten musi utracić charakter osobisty, np. poprzez trwałe opatrzenie zakupionej odzieży cechami charakterystycznymi logo reprezentowanej firmy.
Zakupy odpowiedniej odzieży również tej specjalistycznej czy też sportowej pod kątem wykonywania działalności gospodarczej należy oceniać na tle przepisów prawa pracy lub innych przepisów branżowych. Generalnie zakupy tego rodzaju stanowią wydatki związane z faktem funkcjonowania danej jednostki w życiu społecznym. Zatem, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, każda osoba musi nabywać i używać dostosowaną do własnych wymagań odzież i obuwie. Dlatego też, zakupy tych rzeczy stanowią spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby fizycznej.
Stanowisko takie zostało zawarte w interpretacji indywidualnej 0114-KDIP3-1.4011.756.2022.2.MS2 – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 pażdziernika 2022 roku.
12 Październik, 2022
Czynny żal składa sprawca wykroczenia karno-skarbowego. Nie jest skuteczne złożenia czynnego żalu przez pełnomocnika przedsiębiorcy.
30 Wrzesień, 2022
Skróty księgowe.
22 Wrzesień, 2022
Od roku 2022 każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do posiadania konta na pue.zus.pl i tylko tą drogą będzie miał możliwość pisemnego kontaktu z ZUS. Więcej w artykule na portalu zus.pox.pl
Zapytanie ofertowe