Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

8 Wrzesień, 2022
Zgodnie z art. 60 Ordynacji podatkowej podatki opłaca sie przelewm lub gotówką. Jednak prawo do wpłaty w formie gotówkowej zarezerwowane jest jedynie dla osób fizycznych nie prowadzacych działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorców w rozumieniu przepisów Prawo przedsiębiorców.
25 Sierpień, 2022
Z wyroku WSA w Łodzi z 17.06.2021 (sygnatura akt I SA/Łd 239/21) należy wnioskować, że wskazanie miejsca prowadzenia działalności pod tzw. adresem wirtualnym uniemozliwia rejestrację podatnka w zakresie VAT.
17 Sierpień, 2022
Od 28 lipca wysokość diet w podróży krajowej wynosi 38zł, ryczałt na jazdy lokalne 7,60zł oraz ryczałt za nocleg 57zł. Zakłada się kolejną podwyżkę kwot od 2023 roku.
4 Lipiec, 2022
Zmiany, zmiany… w przepisach oczywiście. Aktualizacja podstrony z uzyskanymi certyfikatami.
29 Czerwiec, 2022
1 lipca zaczynają obowiązywać przepisy nowelizujące Polski Ład. Najważniejsze zmiany, to:
– stawka podatku PIT w pierwszym przedziale to 12%
– likwidacja ulgi dla klasy średniej
– likwidacja tzw. odroczonej zaliczki, wprowadzonej styczniowym rozporządzeniem Ministra Finansów
– przedsiębiorcy rozliczający się w inny sposób niż na zasadach ogólnych, będą mogli w części odliczać składki zdrowotne
22 Czerwiec, 2022
Artykuł 106e ustawy o VAT wymienia elementy jakie powinna zawierać faktura. W katalogu tym nie ma sposobu (formy) zapłaty czy terminu płatności, elementy te więc są nieobowiązkowe, aczkolwiek wystawca faktury może je na fakturze umieścić.
10 Czerwiec, 2022
Polecam odsłuchanie odcinka 67 podcastu Dzień Dobry Podatki. Bardzo interesująca audycja poruszająca m.in. kwestie różnic pomiędzy umową zlecenia a umowa o dzieło.
31 Maj, 2022
Po raz kolejny uwaga na fałszywe SMSy: https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywe-sms-y-ktore-wykorzystuja-wizerunek-mf
10 Maj, 2022
Wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nagrody. Organizator konkursu jest odpowiedzialny za pobranie i odprowadzenie do urzędu skarbowego należnego podatku. W sytuacji gdy nagrody są rzeczowe, uczestnik konkursu jest obowiązany wpłacić organizatorowi kwotę należnego podatku.
4 Maj, 2022
Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail dotyczącymi zwrotu nadpłaconego podatku. Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywe-wiadomosci-dot-zwrotu-podatku, bardziej dogłębna analiza: https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-na-maile-od-finanse-gov-w-sprawie-zwrotu-podatku/
Zapytanie ofertowe