Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

CIT estoński

/ CIT estoński
5 Styczeń, 2021

CIT estoński

Aktualizacja 2022

Od 1 stycznia 2021 do ustawy o CIT zostały wprowadzone rozdziałem 6b tejże ustawy nowe przepisy o opodatkowaniu ryczałtem, zwane potocznie estońskim CIT.

Opodatkowanie to będzie wybierane przez podatnika na okres 4 następujących po sobie lat obrotowych i będzie automatycznie przedłużane na okres kolejnych 4 lat o ile podatnik nie złoży do naczelnika właściwego urzędu skarbowego informacji o rezygnacji.

Główne warunki jakie podatnik musi spełnić, aby móc skorzystać z opodatkowania ryczałtem:

– nakłady inwestycyjne na środki trwałe z grup KŚT 3-8 w każdym dwuletnim okresie – wzrost o 15% nie mniej niż 20.000zł w porównaniu do roku sprzed wejścia w reżim opodatkowania ryczałtem – od roku 2022 zrezygnowano z tego wymogu

– przychody liczone z uwzględnieniem kwoty należnego podatku VAT w roku poprzedzającym wejście w reżim opodatkowania ryczałtem nie wyższe niż 100.000.000zł – od roku 2022 zrezygnowano z tego wymogu

– zatrudnianie nie mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na umowe o pracę lub innej umowy, w przypadku małego podatnika i podatnika rozpoczynającego działalnośc – 1 osoba w pierwszym roku

– wydatki na wynagrodzenia tych osób wynoszące nie mniej niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

– forma prawna sp. z o.o., spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub spółka akcyjna, której właścicielami udziałów albo akcji są wyłącznie osoby fizyczne

– nie posiada udziałów lub akcji innej spółki

– złoży w terminie do końca pierwszego miesiąca roku obrotowego zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Przedmiotem opodatkowania jest zysk netto w części przeznaczonej do wypłaty udziałowcom lub na pokrycie strat powstałych przed wejściem w reżim opodatkowania ryczałtem oraz wysokość ukrytych zysków.

Ukryte zyski to m.in.:

– kwota pożyczki udzielona udziałowcowi

– wynagrodzenie w części przewyższającej pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

– koszty reprezentacji

Wysokość ryczałtu wynosi 10% w przypadku małego podatnika oraz 20% w przypadku pozostałych podatników.

Ryczałt z tytułu wypłaconego zysku płatny jest do 20-go dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, zaś z tytułu ukrytych zysków do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wypłaty. od zryczałtowanego podatku od wypłaconej dywidendy podatnik może odliczczyć 70% zapłaconego „estońskiego” CIT (90% w przypadku małych podatników).

Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe