Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Faktura korygująca, a nota korygująca

/ Faktura korygująca, a nota korygująca
25 Wrzesień, 2017

Faktura korygująca, a nota korygująca

Podatnicy częstą ze sobą mylą faktury oraz noty korygujące. Okoliczności wystawienia tych dokumentów także często wydają się być nie do końca oczywiste.

Tak naprawdę podstawowe różnice są tylko dwie, a pozostałe niuanse wypływają wprost z nich.

Faktura korygująca:
 • 1. Jest wystawiana przez sprzedawcę.
 • 2. Koryguje pomyłki w następujących elementach faktury pierwotnej:
  miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  stawkę podatku;
  sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  kwotę należności ogółem;

Nota korygująca:
 • 1. Jest wystawiana przez nabywcę.
 • 2. Nie może korygować tych elementów faktur, które są wymienione w punkcie 2 powyżej dotyczącym faktury korygującej.
Inne elementy faktury jak np. numer NIP, adres sprzedawcy bądź nabywcy, data sprzedaży mogą być korygowane zarówno przez notę korygującą jak i przez fakturę korygującą.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe