Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Faktura proforma

/ Faktura proforma
6 Sierpień, 2018

Faktura proforma

Czy faktura proforma zastępczo może być uznana za fakturę jako dowód stanowiący podstawę zapisów księgowych?

Artykuł 2 ust. 31 ustawy o VAT definiuje fakturę: „ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”.
W artykule 106e ust. 1 ustawy o VAT wykazano z kolei dane, które faktura powinna zawierać. Pisaliśmy także o tym w naszym poradniku pod tytułem Wystawianie faktury.

Zgodnie z powyższą ustawową definicją faktury, należałoby wnioskować, że faktura proforma spełnia przesłanki do uznania jej za prawidłowy dokument księgowy.

Wątpliwości w tym zakresie rozwiało Ministerstwo Finansów publikując na swojej stronie internetowej informację. Dodam, że informnacja ta jest opublikowana w formacie pdf.

W informacji tej możemy miedzy innymi przeczytać:

Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe