Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Jak założyć działalność gospodarczą?

/ Jak założyć działalność gospodarczą?
10 Marzec, 2017

Jak założyć działalność gospodarczą?

Aktualnie rejestracja firmy nie jest czynnością skomplikowaną, kilka procedur zostało uproszczonych. Formularz CEIDG-1 pomimo pozornego skomplikowania nie jest tak naprawdę złożony.

Najprościej jest wypełnić ten formularz on-line na stronie www.ceidg.gov.pl. Do wyboru mamy możliwość wypełnienia wniosku samodzielnie bądź z pomocą kreatora prowadzącego przez proces wypełniania formularza krok po kroku. Wniosek złożony on-line otrzyma swój unikalny numer, z którym należy udać się do dowolnego urzędu gminy bądź urzędu miasta i na miejscu zgłaszając się do właściwego wydziału osobiście podpisać.

Nowością jest możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej przez telefon. Numer temu służący to 801-055-088 czynny w godzinach 8.00-16.00. Należy podać konsultantowi wszystkie wymagane dane, a po zakończeniu rozmowy otrzymamy wiadomością SMS unikalny numer wniosku, z którym udajemy się do urzędu.

Oczywiście pozostaje dostępna także forma tradycyjna, tj. wypełnienie ręczne wniosku (plik pdf można pobrać ze strony www.ceidg.gov.pl) i dostarczenie go do dowolnego urzędu gminy bądź urzędu miasta.

Warto podkreślić – możemy się udać do dowolnego urzędu, nie musi to być urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Alternatywnie, osoby które posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany e-puap, mogą zarejestrować się na portalu CEIDG co umożliwi podpisanie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej i uniknięcie osobistej wizyty w urzędzie.

W działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się numerem NIP i Regon. Jeśli jeszcze go nie posiadamy złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie tych numerów.

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest także jednocześnie złożeniem wniosku o rejestrację płatnika w ZUS. Niestety nie zwalnia to z wizyty w ZUS – trzeba się tam udać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności celem zarejestrowania się jako ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności – złożenie ZUS-ZUA lub ZUS-ZZA.

Dane, które warto sobie przygotować przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do CEIDG:

 • Rodzaj i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL
 • NIP (o ile posiadamy)
 • Regon (o ile posiadamy)
 • data urodzenia
 • imiona rodziców
 • adres zamieszkania
 • adres zameldowania
 • firma, czyli nazwa pod która będziemy prowadzili działalność, np. „Dobry Rower, Jan Kowalski”
 • rodzaj działalności gospodarczej wg PKD 2007 – wyszukiwarka jest dostępna m.in. na stronie www.biznes.gov.pl
 • nazwa skrócona (używana jest w ZUS)
 • data rozpoczęcia działalności – nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, może być późniejsza niż data złożenia wniosku
 • dane kontaktowe
 • miejsca wykonywania działalności gospodarczej (uwaga aktualne przepisy nakładają na przedsiębiorce obowiązek posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność, może to być lokal własny, wynajmowany bądź użyczony)
 • data powstania obowiązku opłacania składek ZUS, co do zasady pokrywająca się z data rozpoczęcia prowadzenia działalności
 • naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego do spraw ewidencji oraz w zakresie podatku dochodowego – co do zasady w obu przypadkach będzie to ten sam urząd skarbowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – właściwość miejscową dla Warszawy można sprawdzić na stronie www dowolnego warszawskiego urzędu skarbowego, np. tutaj. Niestety urzędnicy się nie postarali i wykaz ulic jest dostępny w postaci dokumentu pdf.
 • forma rozliczania podatku dochodowego
 • forma wpłat zaliczek na podatek dochodowy
 • rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej – w dużym uproszczeniu: małe firmy osób fizycznych prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, w przypadku większego rozmiaru działalności (przychody w poprzednim roku obrotowym 2mln euro lub więcej) oraz spółki prawa handlowego) obowiązuje księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość)
 • dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową – tutaj podaje się dane biura rachunkowego, jeśli biuro rachunkowe będzie prowadziło księgowość (dokumentację rachunkową)
 • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej – adres biura rachunkowego, jeśli biuro rachunkowe będzie prowadziło księgowość (dokumentację rachunkową)

Jeśli w planie jest korzystanie z usług biura rachunkowego pięć ostatnich punktów warto skonsultować z wybranym biurem rachunkowym.

W kolejnym kroku, ale jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, należy rozważyć kwestię rejestracji jako podatnika VAT czynnego.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe