Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Oferta

/ /

Pełna księgowość

Zgodnie z przepisami polskiego prawa na wiele podmiotów gospodarczych nałożony jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, czyli prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do tej formy ewidencyjnej zobowiązane są spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, także te w organizacji) oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie jeśli ich przychody w poprzednim roku wyniosły przynajmniej 2 mln euro. Nasze biuro rachunkowe w ramach pełnej księgowości oferuje:

 • doradztwo w sprawach księgowych,
 • przygotowanie planów kont (plan kont wzorcowy lub dostosowany do specyfiki Klienta),
 • opracowanie polityki rachunkowości dostosowanej do specyfiki działalności Klienta,
 • weryfikowanie oraz omówienie i opisanie dokumentów,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych (ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki),
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie standardowego wzoru uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku/sposobu pokrycia strat,
 • przygotowanie wniosku KRS Z-30,
 • przygotowywanie formularzy rejestracyjnych i aktualizacyjnych NIP-8, VAT-R,
 • przygotowanie i złożenie przez system e-deklaracje deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-UE, CIT-8, CIT-10, ORD-U, IFT, PIT-11, PIT-4R, PIT-8R),
 • reprezentowanie klienta w ZUS i urzędzie skarbowym na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
 • import wyciągów bankowych w formacie MT-940,
 • przygotowanie przelewów bankowych w formacie MT-940,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.

Istotne znaczenie ma dla nas rzetelna informacja oraz wywiązywanie się z powierzonych nam zadań terminowo oraz kompleksowo. Ponadto przywiązujemy dużą wagę do płynnego obiegu informacji, dlatego:

 • przekazanie dokumentów następuje do 5-go dnia roboczego następnego miesiąca,
 • przekazanie dokumentów jest możliwe także w formie skanów drogą elektroniczną (w postaci załącznika do wiadomości e-mail, poprzez chmurę, lub serwer FTP),
 • przekazanie klientowi informacji o zobowiązaniach podatkowych i składkach ZUS i NFZ następuje drogą mailową.

Szczegółowy zakres obowiązków oraz system wymiany informacji i obiegu dokumentów, a także zasady współpracy ustalamy z każdym klientem indywidualnie.

Zapytanie ofertowe