Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Podzielona płatność w VAT

/ Podzielona płatność w VAT
15 Czerwiec, 2018

Podzielona płatność w VAT

Najważniejsze fakty o split payment.

 • Split payment (podzielona płatność) zaczyna funkcjonować 1 lipca 2018.
 • Mechanizm split payment jest dobrowolny dla podmiotu dokonującego płatności.
 • Nabywcy towarów i usług będą mogli w ramach nowego mechanizmu przelewać część należności odpowiadającej podatkowi VAT z faktury na specjalne konto VAT odbiorcy płatności.
 • Rachunek VAT będzie automatycznie zakładany przez bank wszystkim przedsiębiorcom posiadającym rachunek bankowy dla celów działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorcy prywatni wykorzystujący w działalności rachunek indywidualny nie będą posiadali rachunku VAT.
 • Otwarcie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia nowej umowy z bankiem a prowadzenie takiego rachunku ma być nieodpłatne.
 • Jeśli podatnik wystąpi o zwrot podatku VAT na rachunek VAT, termin takiego zwrotu będzie wynosił 25 dni, bez konieczności weryfikacji zapłaty faktur objętych zwrotem.
 • Podatnik nie będzie miał możliwości dysponowania środkami na jego rachunku VAT, poza możliwością zapłaty z tego rachunku zobowiązania VAT do urzędu skarbowego, regulowania zobowiązań wobec dostawców w części dotyczącej VAT w ramach mechanizmu split payment.
 • Podatnik będzie miał prawo złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek główny. naczelnik wyda postanowienie w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 • W stosunku do podatników korzystających z płatności w ramach mechanizmu split payment nie będą miały zastosowania (pod pewnymi warunkami) przepisy o odpowiedzialności solidarnej, sankcje wynikające z art. 112 b i c ustawy o VAT oraz wynikająca z ordynacji podatkowej (art. 556b) podwyższona stawka odsetek za zwłokę.
 • Podatnik, który zapłaci z rachunku VAT zobowiązanie do urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT przed ustawowym terminem płatności będzie mógł obniżyć kwotę zobowiązania VAT o kwotę wyliczoną wg wzoru zawartego w art. 108d ustawy o VAT.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe