Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Porady

/ Porady

PoradyNajważniejsze zmiany w przepisach w roku 2022

Polski Ład Zmiana limitu płatności gotówkowych Zmiana limitu płatności gotówkowych z 15.000zł do 8.000zł lub równowartość w walutach obcych po przeliczeniu wg kursu NBP z dnia poprzedzającego.

Pełna treść artykułu „Najważniejsze zmiany w przepisach w roku 2022”

CIT estoński

Od 1 stycznia 2021 do ustawy o CIT zostały wprowadzone rozdziałem 6b tejże ustawy nowe przepisy o opodatkowaniu ryczałtem, zwane potocznie estońskim CIT. Opodatkowanie to będzie wybierane przez podatnika na okres 4 następujących po sobie lat obrotowych i będzie automatycznie przedłużane na okres kolejnych 4 lat o ile podatnik nie złoży do naczelnika właściwego urzędu skarbowego informacji o rezygnacji.

Pełna treść artykułu „CIT estoński”

Pracownicze plany kapitałowe

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy pracodawcy mają obowiązek wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Kto ma taki obowiązek - każdy podmiot zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, przy czym - co ważne - za pracownika uważany jest tutaj także zleceniobiorca, jeśli jego umowa podlega pod oskładkowanie ZUS (i tylko oskładkowanie ZUS, tzn.

Pełna treść artykułu „Pracownicze plany kapitałowe”

Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019

Najważniejsze zmiany w podatkach (i nie tylko) w 2019 roku - treść strony będzie aktualizowana.

Zapytanie ofertowe