Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Porady

/ Porady

PoradySkróty księgowe

Często używane, nie zawsze rozumiane skróty: FS - faktura sprzedaży FUS - fundusz ubezpieczeń społecznych FZ - faktura zakupu JDG - jednoosobowa działalność gospodarcza KP- kasa przyjmie KUP - koszty uzyskania przychodów KW - kasa wypłaci LP - lista płac LT - likwidacja środka trwałego MF - Ministerstwo Finansów NKUP - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów OT - przyjęcie środka trwałego PK - polecenie księgowania PPK - pracownicze plany kapitałowe PPL - podatek liniowy PPO - pełnomocnictwo ogólne PTU - podatek VAT (podatek od towarów i usług) RK - rachunek RK - raport kasowy ŚT, FA - środki trwałe UOD - umowa o dzieło UOP - umowa o pracę UPL - pełnomocnictwo do przesyłania deklaracji drogą elektroniczną UW - urlop wypoczynkowy UZ - umowa zlecenie WB - wyciąg bankowy WDT - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WNT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WT - podatek u źródła (witholding tax) WZ - wydanie z magazynu WZ - wydanie zewnętrzne

Pełna treść artykułu „Skróty księgowe”

Pomoc dla Ukrainy

Wszyscy obserwujemy tragedię jaka na naszych oczach dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nie ma słów, które mogłyby wyrazić bezsilną złość i współczucie. Przyszłość jest niepewna, a ostatnie doniesienia nie napawają optymizmem.

Pełna treść artykułu „Pomoc dla Ukrainy”

Najważniejsze zmiany w przepisach w roku 2022

Polski Ład Zmiana limitu płatności gotówkowych Zmiana limitu płatności gotówkowych z 15.000zł do 8.000zł lub równowartość w walutach obcych po przeliczeniu wg kursu NBP z dnia poprzedzającego.

Pełna treść artykułu „Najważniejsze zmiany w przepisach w roku 2022”

CIT estoński

Aktualizacja 2022 Od 1 stycznia 2021 do ustawy o CIT zostały wprowadzone rozdziałem 6b tejże ustawy nowe przepisy o opodatkowaniu ryczałtem, zwane potocznie estońskim CIT.

Pełna treść artykułu „CIT estoński”

Pracownicze plany kapitałowe

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy pracodawcy mają obowiązek wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Kto ma taki obowiązek - każdy podmiot zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, przy czym - co ważne - za pracownika uważany jest tutaj także zleceniobiorca, jeśli jego umowa podlega pod oskładkowanie ZUS (i tylko oskładkowanie ZUS, tzn.

Pełna treść artykułu „Pracownicze plany kapitałowe”

Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019

Najważniejsze zmiany w podatkach (i nie tylko) w 2019 roku - treść strony będzie aktualizowana.

Zapytanie ofertowe