Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Porady

/ Porady

PoradyFaktura korygująca, a nota korygująca

Podatnicy częstą ze sobą mylą faktury oraz noty korygujące. Okoliczności wystawienia tych dokumentów także często wydają się być nie do końca oczywiste. Tak naprawdę podstawowe różnice są tylko dwie, a pozostałe niuanse wypływają wprost z nich.

Pełna treść artykułu „Faktura korygująca, a nota korygująca”

Zatrudnienie nowego pracownika

Współpraca pomiędzy naszym biurem, a klientem w zakresie zatrudnienia nowego pracownika sprowadza się do przekazania nam informacji oraz dokumentów wg zestawienia poniżej. Umowa o pracę, informacja dodatkowa, zgłoszenie do ZUS pracownika i członków jego rodziny oraz organizacja szkolenia BHP mogą zostac przygotowane przez nasze biuro.

Pełna treść artykułu „Zatrudnienie nowego pracownika”

Wystawianie faktury

Zakres danych jakie powinna zawierać faktura można znaleźć w art. 106e ustawy o VAT. Po wystawieniu faktury warto sprawdzić tę listę z wystawiona fakturą, aby nie doprowadzić do sytuacji wystawienia faktury błędnej i konieczności jej korygowania.

Pełna treść artykułu „Wystawianie faktury”

Kiedy warto korzystać ze zwolnienia z VAT, a kiedy nie warto?

Rozważmy kilka sytuacji (dla uproszczenia pomijamy podatek dochodowy): 1. Sprzedaż dokonywana dla osób fizycznych. Pan Kowalski świadczy usługi hydrauliczne, w danym miesiącu dokonał sprzedaży o wartości 2000zł oraz zakupił materiały o wartości 700zł.

Pełna treść artykułu „Kiedy warto korzystać ze zwolnienia z VAT, a kiedy nie warto?”

Adres zamieszkania, a adres zameldowania

Z naszych obserwacji wynika, że często dochodzi do pomyłek w posługiwaniu się adresem zamieszkania i adresem zameldowania. W szczególności dotyczy to adresów jakie są zgłaszane pracodawcy i deklarowane w zeznaniach podatkowych.

Pełna treść artykułu „Adres zamieszkania, a adres zameldowania”

Jak założyć działalność gospodarczą?

Aktualnie rejestracja firmy nie jest czynnością skomplikowaną, kilka procedur zostało uproszczonych. Formularz CEIDG-1 pomimo pozornego skomplikowania nie jest tak naprawdę złożony.

Pełna treść artykułu „Jak założyć działalność gospodarczą?”

Gdzie złożyć PIT roczny?

Rozliczenie roczne osoby fizycznej (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28) należy złożyć w Urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie.

Pełna treść artykułu „Gdzie złożyć PIT roczny?”

Zasady współpracy

Z uwagi na charakter usług księgowych oraz cykl rozliczeń podatnika z urzędem skarbowym, współpraca z biurem rachunkowym jest cykliczna w ramach kolejnych miesięcy. Do piątego dnia roboczego klient dostarcza nam dokumenty.

Pełna treść artykułu „Zasady współpracy”

Zapytanie ofertowe