Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019

/ Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019
7 Grudzień, 2018

Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 roku – treść strony będzie aktualizowana.

 • Rozliczanie strat podatkowych począwszy od roku podatkowego 2019
 • Od przyszłego roku przepisy ustawy i CIT i PIT zezwolą na rozliczenie w jednym roku 5 mln złotych straty. Jeśli strata będzie przekraczała 5 mln złotych nadwyżkę będzie można rozliczyć w transzach nie przekraczających połowy poniesionej straty. Tak jak obecnie całą stratę będzie można rozliczyć w okresie pięciu lat następujących po roku poniesienia straty. Nowe przepisy będzie można zastosować do rozliczenia strat poniesionych w latach podatkowych zaczynających się po 31 grudnia 2018.

 • Leasing samochodów w roku 2019
 • Na temat zmian w sposobie rozliczania leasingu samochodów pisaliśmy niedawno. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem.

 • Koszt pracy małżonka
 • Ważną nowością jest możliwość zaliczenia od 2019 roku do kosztów uzyskania przychodów podatnika prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą kosztów faktycznego wynagrodzenia małżonka i jego małoletnich dzieci. Istotne jest, że wynagrodzenie musi być wypłacone na podstawie zawartej umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenie, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, przychody z osobiście wykonywanej przez małżonka działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

 • Wydatki związane z używaniem samochodów osobowych
 • Wydatki służące użytkowaniu samochodu osobowego (koszty eksploatacyjne) wykorzystywanego w działalności do celów tzw/ mieszanych będą mogły być zaliczany w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% poniesionych wydatków. W wysokości 100% będą mogły byc zaliczane w ciężar kosztów wydatki związane z użytkowaniem samochodów wykorzystywanych wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Oświadczenie o wyborze ryczałtu w najmie prywatnym
 • Od przyszłego roku nie będzie trzeba składać oświadczenia w wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania najmu prywatnego.

 • Termin składania deklaracji podatkowych
 • Od 2019 roku płatnicy będę składali deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i IFT-1 wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do końca stycznia roku następującego po roku kalendarzowym.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe