Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Ulga na start i działalność nierejestrowana

/ Ulga na start i działalność nierejestrowana
24 Wrzesień, 2018

Ulga na start i działalność nierejestrowana

Z końcem kwietnia weszły w życie przepisy, które wprowadziły dwie nowe ulgi dla przedsiębiorców.


Ulga na start ZUS


Pierwszym ułatwieniem dla rozpoczynających działalność jest tzw. ulga na start. Przepisy przewidują tutaj brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności.

Warunki skorzystania z tej ulgi:

  • działalność wykonywana po raz pierwszy, bądź działalność wznawiana po upływie co najmniej 60 miesięcy
  • wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG
  • nie wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy w zakresie w jakim prowadzona jest działalność, ograniczenie to dotyczy roku bieżącego i poprzedniego

Po zakończeniu sześciomiesięcznego okresu korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy przysługuje dotychczasowa ulga tzw. mały ZUS.

Przy okazji należy podkreślić, że ulga na start dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje obowiązkowe.

Działalność nierejestrowana


Drugą wprowadzona ulgą jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności jej rejestrowania.

Z preferencji tej można skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy miesięczne przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia. W roku 2018 przychody te nie mogą przekroczyć kwoty 1050zł. W przypadku przekroczenia tego limitu w jakimkolwiek miesiącu, prowadzący działalność ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia przekroczenia limitu zarejestrować działalność w CEIDG.

Dla celów ZUS (tym razem zarówno składki społeczne jak i zdrowotne) osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie jest traktowana jak osoba prowadząca działalność gospodarcza, a więc nie musi z tego tytułu opłacać składek ubezpieczeniowych.

I znowu istotna uwaga – prowadzenie działalności nierejestrowanej nie oznacza braku obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną wykazuje osiągnięty dochód z innych źródeł. Dochód ten jest wykazywany w rozliczeniu rocznym PIT.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe