Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Wystawianie faktury

/ Wystawianie faktury
17 Maj, 2017

Wystawianie faktury

Zakres danych jakie powinna zawierać faktura można znaleźć w art. 106e ustawy o VAT. Po wystawieniu faktury warto sprawdzić tę listę z wystawiona fakturą, aby nie doprowadzić do sytuacji wystawienia faktury błędnej i konieczności jej korygowania.

Wymagane przez ustawę podstawowe dane to:

 • data wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (czyli nr NIP)
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty zaliczki;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawka podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwota należności ogółem;

Warto zapoznać się z art. 106e ustawy O VAT zawiera on oprócz wymienionych powyżej także inne bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące faktur.

A tutaj można pobrać z naszej strony przykładowy wzór faktury w postaci arkusza kalkulacyjnego.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe