Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Do pobrania

/ Do pobrania

Do pobrania

Przedstawiamy przykładowe pliki przydatne przy prowadzeniu firmy oraz księgowości.

Ewidencja przebiegu pojazdu
Ewidencja przebiegu pojazdu – arkusz kalkulacyjny
Kwestionariusz osobowy
Karta szkolenia BHP
Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Oświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze dla bezrobotnych
Przykład raportu – wynik KPiR wg grup operacji
Zawiadomienie inspektorat pracy
Zarządzenie w sprawie dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę
Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski
Oświadczenie o niewypłacaniu świadczenia urlopowego
Oświadczenie zleceniobiorcy
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie o rezydencji podatkowej
Przykładowa faktura
Zasięg terytorialny urzędów skarbowych w Warszawie
Wniosek o wpis do CEIDG
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Zapytanie ofertowe