Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Oferta

/ /

Naliczanie i ewidencja wynagrodzeń, akta osobowe (kadry), deklaracje ZUS

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu kadr i płac dopasowane do potrzeb klienta prowadzącego działalność gospodarczą. W związku z tym przejmujemy na siebie wszelkie kwestie związane z prowadzeniem działu kadr i płac oraz relacjami ZUS-płatnik.

W skład oferowanych usług wchodzą:

 • naliczanie wynagrodzeń – sporządzanie list płac z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, innych wynagrodzeń,
 • informowanie o należnych zaliczkach na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • rejestracja w ZUS i wyrejestrowywanie płatników, osób ubezpieczonych i członków ich rodzin (ZUS-ZUA, ZUS-ZZA, ZUS-ZWUA, ZUS-ZCNA),
 • składanie w ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS-DRA, ZUS-RCA, ZUS-RSA,
 • przygotowywanie i składanie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS-IWA,
 • sporządzanie i przesyłanie rocznych informacji podatkowych dla pracowników PIT-11, PIT-8C,
 • sporządzanie i składanie deklaracji rocznych płatnika PIT-4R, PIT-8AR, IFT,
 • prowadzenie akt osobowych (tzw. teczki kadrowe) pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu pracowników,
 • wsparcie w kompletowaniu dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, w tym udostępnianie niezbędnych formularzy,
 • sporządzanie umów o pracę wraz z informacją dodatkową,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych i rachunków,
 • wsparcie w przeprowadzaniu szkoleń BHP.
Zapytanie ofertowe