Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Oferta

/ /

Książka przychodów i rozchodów

Większość podmiotów nie zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości może prowadzić ewidencję w formie książki przychodów i rozchodów. Forma ta dotyczy przede wszystkim osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich jeśli ich przychody w poprzednim roku wyniosły poniżej 2 mln euro.
Ta forma ewidencji funkcjonuje także pod nazwami takimi jak: podatkowa książka przychodów i rozchodów, księga przychodów i rozchodów, uproszczona ewidencji księgowa, uproszczona księgowość, bardzo często skrótowo jako książka przychodów. Nasze biuro rachunkowe w ramach tej ewidencji oferuje:

 • doradztwo w sprawach księgowych,
 • weryfikowanie oraz omówienie i opisanie dokumentów,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg pomocniczych (ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki),
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT,
 • przygotowywanie formularzy rejestracyjnych i aktualizacyjnych NIP-2, VAT-R,
 • przygotowanie i złożenie przez system e-deklaracje deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-UE, IFT, PIT-11, PIT-4R, PIT-8R),
 • sporządzanie i złożenie rocznych deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-28,
 • reprezentowanie klienta w ZUS i urzędzie skarbowym na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.

Istotne znaczenie ma dla nas rzetelna informacja oraz wywiązywanie się z powierzonych nam zadań terminowo oraz kompleksowo. Ponadto przywiązujemy dużą wagę do płynnego obiegu informacji, dlatego:

 • przekazanie dokumentów następuje do 5-go dnia roboczego następnego miesiąca,
 • przekazanie dokumentów jest możliwe także w formie skanów drogą elektroniczną (w postaci załącznika do wiadomości e-mail, poprzez chmurę, lub serwer FTP),
 • przekazanie klientowi informacji o zobowiązaniach podatkowych i składkach ZUS i NFZ następuje drogą mailową.

Szczegółowy zakres obowiązków oraz system wymiany informacji i obiegu dokumentów, a także zasady współpracy ustalamy z każdym klientem indywidualnie.

Zapytanie ofertowe