Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

21 Styczeń, 2022
Na stronie do pobrania zamieściliśmy dwa nowe dokumenty: wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników, czyli tzw. ulgi dla klasy średniej oraz oświadczenie pracownika w sprawie stosowanie zwolnienia dla rodzin 4+.
13 Styczeń, 2022
Niezależnie od kwoty wolnej od podatku rodzice wychowujący co najmniej czworo dzieci mają prawo do zwolnienia z podatku dochodowego przychodów w kwocie do 85528zł rocznie. Ulga ta przysługuje każdemu z rodziców. Ulga ta może być uzwględniana już na etapie naliczania przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik musi w takim razie złożyć do pracodawcy oświadczenie o spełanianiu warunków do skorzystania z ulgi.
11 Styczeń, 2022
Do 20 stycznia 2022 nalezy złożyć do własciwego urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej, oraz przy zmianie tej formy opodatkowania na inną: oświadczenia o wyborze podatku liniowego lub w razie wyboru skali podatkowej – zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w formie karty.
30 Grudzień, 2021
W 2022 zmiana limitu płatności gotówkowych z 15.000zł do 8.000zł lub równowartość walutach obcych po przeliczeniu wg kursu BNP z dnia poprzedzającego. Sankcja wynika z art. 15d ust. 1 updop: przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca limit płatności gotówkowych nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego.
27 Grudzień, 2021
Od 1 stycznia 2022 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie za siebie zostaną objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Dotychczas taki obowiązek występował tylko gdy następowała zmiana podstawy opłacanych składek.
24 Grudzień, 2021
Korekta tekstu o najważniejszych zmianach w przepisach w 2022 roku – nowe limity płatności gotówkowych zaczną obowiązywać od 2023 roku.
23 Grudzień, 2021
Od 2022 wprowadzony zostaje limit dla płatności dokonywanych na rzecz firmy przez konsumentów. Limit dla takich płatności wyniesie 20.000 zł.
23 Grudzień, 2021
Na okres od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 został przywrócony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Więcej infomacji na stronie ZUS.
21 Grudzień, 2021
Ulga dla klasy średniej będzie przysługiwała od 2022 roku pracownikom, jeżeli suma uzyskanych w całym roku podatkowym przychodów z tytułu umowy o pracę wyniesie co najmniej 68.412 zł i nie przekroczy kwoty 133.692 zł.
Jednocześnie pracodawca będzie miał obowiązek naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika będzie mieściło się w przedziale od 5701 zł brutto do 11141 zł brutto.Ulga nie będzie naliczana przez pracodawcę, jeśłi pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej. W przypadku, gdy okaże się, że roczne przychody będa poza zakresem uprawniającym do ulgi, a ulga była stosowana na etapie naliczania wynagrodzenia miesięcznego (brak wniosku pracownika), w rozliczeniu rocznym pracownika wystąpi niedopłata PIT. 
Link do pobrania oświadczenia: https://druki.gofin.pl/wniosek-o-niestosowanie-ulgi-dla-pracownikow-tzw-ulgi-dla,wzor,2033.html
16 Grudzień, 2021
Od 13 grudnia 2021 r. dotychczasowe konta na portalu ceidg.gov.pl stają się nie aktywne. Adres ceidg.gov.pl przekierowuje do usługi CEIDG na portalu biznes.gov.pl i tam teraz załatwia się wszelkie czynności związane z ewidencją działalności gospodarczej.
Zapytanie ofertowe