Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

10 Maj, 2022
Wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nagrody. Organizator konkursu jest odpowiedzialny za pobranie i odprowadzenie do urzędu skarbowego należnego podatku. W sytuacji gdy nagrody są rzeczowe, uczestnik konkursu jest obowiązany wpłacić organizatorowi kwotę należnego podatku.
4 Maj, 2022
Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail dotyczącymi zwrotu nadpłaconego podatku. Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywe-wiadomosci-dot-zwrotu-podatku, bardziej dogłębna analiza: https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-na-maile-od-finanse-gov-w-sprawie-zwrotu-podatku/
28 Kwiecień, 2022
Osoby kończące w dniu 29 kwietnia 2022r. naukę w szkołach ponadpodstawowych powinny być przez ich rodziców od 30 kwietnia wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego.
7 Kwiecień, 2022
Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono możliwość łatwiejszego podpisania sprawozdania finansowego przez zarząd wieloosobowy – sprawozdanie moze byc podpisane przez jednego członka zarządu. Pozostali członkowie zarządu muszą złozyć oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
31 Marzec, 2022
Obecnie zatrudniając obywatela Ukrainy jedyną formalnością jest złożenie drogą elektroniczną powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Odnośnik do formularza: https://www.praca.gov.pl. Termin na złożenie powiadomienie upływa 14 dni od daty zatrudnienia.
16 Marzec, 2022
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Nowe przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną – od 24 lutego 2022 r.
Wprowadzone nowe rozwiązania to m.in.:
– zwolnienie z PIT dla otrzymujących pomoc
– zwolnione z podatku dochodowego będą również świadczenia pieniężne od rządu dla tych podatników, którzy udzielają pomocy uchodźcom.
– możliwość ujęcia wydatków na pomoc w kosztach podatkowych (zarówno w PIT, jak i w CIT).
7 Marzec, 2022
Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza stawkę 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie.
4 Marzec, 2022
Jak podaje Ministerstwo Finansów trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.
1 Marzec, 2022

Pomoc dla Ukrainy

Wszyscy obserwujemy tragedię jaka na naszych oczach dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nie ma słów, które mogłyby wyrazić bezsilną złość i współczucie. Przyszłość jest niepewna, a ostatnie doniesienia nie napawają optymizmem.

Zapewne wiele osób spośród Państwa zaangażowało się w różne formy pomocy.

Pragnę przypomnieć, że w rozliczeniu rocznym podatnicy CIT mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 10% dochodu przeznaczonego na udokumentowane darowizny na cele pożytku publicznego. Najprostszym sposobem udokumentowania darowizny jest przelew bankowy dokonany z konta firmowego.

​Lista organizacji niosących pomoc mieszkańcom Ukrainy dostępna jest m.in. na stronie ngo.pl.

Dodatkowo jak ogłosiło w dniu 03.03.2022 Ministerstwo Finansów trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.
22 Luty, 2022
Aktualizacja artykułu o „estońskim” CIT.
Zapytanie ofertowe