Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

30 Listopad, 2023
Termin wdrożenia obowiązkowego e-droęczenia został przesunięty na 30 grudnia 2023 roku. Jednocześnie Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że chce wystąpić z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia e-Doręczeń na 1 stycznia 2025 r.
20 Listopad, 2023
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami BHP stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, w przypadku stosowania komputerów przenośnych na tym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Nowe wymagania obejmują również stanowiska pracy zdalnej.

Oczywiście wydatki na takie doposażenie stanowiska pracy pracownika są wydatkami stanowiącymi koszty uzyskania przychodu u pracodawcy.

13 Listopad, 2023
W 2023 został wprowadzony nowy przepis do kodeksu pracy (art. 148(1) paragraf 1: pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. ​ Na skorzystanie z nowego urlopu pracownik musi uzyskać zgodę pracodawcy. Za czas takiego urlopu pracownik zachowuje prawo do 50% wynagrodzenia.
6 Listopad, 2023
11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Ponieważ w tym roku przypada w sobotę, należy pracownikom udzielić innego dnia wolnego w dowolnym dniu roboczym – ważne, aby w tym samym miesiącu.
3 Listopad, 2023
Zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie gov.pl podmioty wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 mają obowiązek do 10 marca 2024 roku posiadać adres elektroniczny do tzw. e-doręczeń.
6 Wrzesień, 2023
Zgodnie z art. 168 kodeksu pracy do 30 września pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu niewykorzystanego za lata ubiegłe.
25 Sierpień, 2023
Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur w formie uporządkowanej. Faktury w tej takie są w formacie XML zgodnym z logiczną strukturą e-Faktury.
Faktury w formie uporządkowanej można wystawiać na dwa sposoby:
1. Korzystając z bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.
2. Wykorzystując komercyjne programy.
10 Sierpień, 2023
Prezydent podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą obligatoryjny Krajowy System e-Faktur. Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r. więcej na stronie Ministerstwa Finansów.
8 Sierpień, 2023
W przypadkut umów zlecenia oraz innych umów cywilnoprawnych, niestety przepisy Kodeksu cywilnego w żadnym stopniu nie uregulowują kwestii związanych z tym, czy osoba wykonująca zlecenie ma możliwość korzystania z przerw w trakcie realizacji umowy.
Dla oceny, czy osoba wykonująca zlecenie ma prawo do przerw i czy te przerwy są opłacane w ramach stawki godzinowej, należy przede wszystkim przeanalizować postanowienia zawarte w umowie.
Jednakże, jeśli w umowie brakuje zapisów regulujących te konkretne kwestie, nie oznacza to, że osoba zlecająca może zakazać zleceniobiorcy korzystania z przerw. Należy tutaj mieć na uwadze przepisy Kodeksu Pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
25 Lipiec, 2023
Obcokrajowcy pracujący w Polsce na podstawie zezwoleń na pracę mają obowiązek uzyskać nowe zezwolenia jeśli dotychczasowe miały termin pozwolenia kończący się w okresie epidemii lub stanu epidemicznego. Czas na to jest do do końca lipca 2023.
Zapytanie ofertowe