Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

28 Kwiecień, 2023
W dniu 2 maja 2023 biuro będzie nieczynne.
27 Kwiecień, 2023
Ostatnie chwie na rozliczenie roczne PIT. Zapraszamy. PIT-28, PIT-36, PIT-37.
5 Kwiecień, 2023
Tylko do 2 maja czas na rozliczenie roczne PIT. Zapraszamy do kontaktu.
29 Marzec, 2023
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawionym w marcu b.r. świadczenie usług w ramach tzw. działalności nierejestrowanej podlega pod składki ZUS.
23 Marzec, 2023
Zgodnie z interpretacją ogólną Ministerstwa Finansów nr DD2.8202.3.2022 dowód stanowiący podstawę ujęcia kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymany z opóźnieniem, może być wpisany do księgi w miesiącu, w którym go otrzymano. Jest to zdecydowana zmiana stanowiska, dotychczas Ministerstwo uważało, że należy skorygować miesiąc w którym taki dokument wystawiono.
9 Marzec, 2023

Rozliczenie roczne PIT osób fizycznych

Osoby, które chcą lub muszą złożyć własny formularz PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2022 rok zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W tym celu prosimy o kontakt na e-mail lub telefon.
7 Marzec, 2023
Jednostki małe w rozumieniu ustawy o rachunkowości mogą sporządzic roczne sprawozdanie finansopwe w formie uproszczonej oraz mogą nie sporządzać sprawozdania z działalności. Warunkiem jest podjęcie stosownej uchwały przez zarząd jednostki.
20 Luty, 2023
Link do strzeżenia ze strony GUS, nasi klienci otrzymują właśnie takie maile. stat.gov.pl
16 Luty, 2023
Do końca lutego podmioty korzystające ze środowiska zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo ochrony środowiska, są zobowiązane do sporządzenia raportu do bazy KOBiZE.
Zapytanie ofertowe