Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Kiedy warto korzystać ze zwolnienia z VAT, a kiedy nie warto?

/ Kiedy warto korzystać ze zwolnienia z VAT, a kiedy nie warto?
3 Kwiecień, 2017

Kiedy warto korzystać ze zwolnienia z VAT, a kiedy nie warto?

Rozważmy kilka sytuacji (dla uproszczenia pomijamy podatek dochodowy):

1. Sprzedaż dokonywana dla osób fizycznych.

Pan Kowalski świadczy usługi hydrauliczne, w danym miesiącu dokonał sprzedaży o wartości 2000zł oraz zakupił materiały o wartości 700zł.

Wariant A: Pan Kowalski korzysta ze zwolnienia z VAT do limitu 200.000zł w skali roku. W takim przypadku Pan Kowalki na koniec miesiąca wykaże dochód w wysokości 2000zł-700zł=1300zł.

Wariant B: Pan Kowalski zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny. W kwocie przychodów 2000zł zawiera się podatek VAT należny w wysokości 373,98zł. Z tytułu zakupów odliczy zaś 130,89zł podatku VAT. Na koniec miesiąca wykaże dochód w wysokości 1626,02zł (wartość netto sprzedaży) minus 569,11zł (wartość netto zakupów) czyli 1056,91zł. Aby więc zachować poziom dochodu z wariantu A musiałby podnieść ceny swoich usług dla osób fizycznych, przez co stałby się mniej konkurencyjny.

2. Sprzedaż dokonywana dla podatników VAT czynnych.

Podatnicy VAT czynni odliczają podatek VAT z tytułu dokonywanych zakupów, ceną więc dla nich jest de facto wartość netto zakupów.

Wariant A: Pan Kowalski korzysta ze zwolnienia z VAT do limitu 200.000zł w skali roku. W takim przypadku Pan Kowalski na koniec miesiąca wykaże dochód w wysokości 2000zł-700zł=1300zł.

Wariant B: Pan Kowalski zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny. Ponieważ wykonuje usługi dla podatników VAT ustala cenę w wysokości 2000zł netto. Na koniec miesiąca wykaże dochód w wysokości 2000zł minus 569,11zł (wartość netto zakupów) czyli 1430,89zł.

Uwaga – dla strony nabywającej usługę będącej podatnikiem VAT czynnym zarówno wariant A jak i B są tak samo „atrakcyjne”. W wariancie A nabywca usługi płaci p. Kowalskiemu 2000zł, ale nie odlicza podatku VAT. W wariancie B musi zapłacić p. Kowalskiemu za jego fakturę 2460zł (2000zł plus 23% podatku VAT), ale 460zł podatku VAT odlicza od podatku należnego płaconego do urzędu skarbowego. Tak więc koszt usługi Pana Kowalskiego pozostaje w wysokości 2000zł.

3. Wykonywanie czynności opodatkowanych stawką obniżoną.

Pan Nowak świadczy usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni opodatkowane stawką 8%.

W danym miesiącu pan Nowak wykonał usługi o wartości 2000zł oraz poniósł nakłady na materiały i drobne narzędzia o łącznej wartości 1000zł.

Wariant A: Pan Nowak korzysta ze zwolnienia z VAT do limitu 200.000zł w skali roku. W takim przypadku p. Nowak wykaże zysk w wysokości 1000zł.

Wariant B. Pan Nowak zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny. W kwocie przychodów 2000zł zawiera się podatek VAT należny w wysokości 148,15zł. Z tytułu zakupów odliczy zaś 186,99zł podatku VAT. Na koniec miesiąca wykaże dochód w wysokości 1038,84zł. Dodatkowo z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym ma prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT na rachunek bankowy w wysokości 39zł.

4. Planowane znaczne nakłady.

Podobna sytuacja do przedstawionej w przykładzie 3-cim nastąpi w przypadku planowanych znacznych nakładów, np. nakładów o charakterze inwestycyjnym. W takiej sytuacji z uwagi na znaczną kwotę podatku VAT naliczonego przewyższającą kwotę podatku VAT należnego warto rozważyć zasadność rejestracji podatnika VAT czynnego i skorzystanie z możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy.

Uwaga: oczywiście musimy pamiętać o limicie 200.000zł w skali roku – przekroczenie tego limitu pozbawia podatnika z możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty. I druga uwaga: niektóre towary i usługi wyłączone są z prawa do korzystania ze zwolnienia do wysokości obrotów 200.000zł – jest to np. sprzedaż wyrobów metali szlachetnych, usługi prawnicze czy doradcze.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe