Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Leasing samochodów osobowych po nowemu od 1 stycznia 2019

/ Leasing samochodów osobowych po nowemu od 1 stycznia 2019
27 Listopad, 2018

Leasing samochodów osobowych po nowemu od 1 stycznia 2019

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady rozliczania kosztów samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu.


Limit kosztów rat


Pierwszą ze zmian jest wprowadzenie limitu 150.000zł do wysokości, którego raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodów. Opłaty leasingowe, w tym opłata wstępna będzie kosztem podatkowym w takiej części w jakiej limit 150.000zł pozostaje do wartości samochodu. Należy zwrócić uwagę, że limit ten odnosi wyłącznie do opłat stanowiących spłatę wartości samochodu.

Ubezpieczenie

Do powyższego limitu dotyczącego spłaty wartości samochodu nie wliczane są opłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu. wprowadzoną zmianą jest podwyższenie limitu kwoty z tytułu ubezpieczenia samochodu jaka może byc zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Dotychczasowy limit 20.000EUR zostaje zwiększony do kwoty 150.000zł.

Koszty eksploatacyjne

Wydatki służące użytkowaniu samochodu osobowego (koszty eksploatacyjne) wykorzystywanego w działalności do celów tzw/ mieszanych będą mogły być zaliczany w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% poniesionych wydatków. W wysokości 100% będą mogły byc zaliczane w ciężar kosztów wydatki związane z użytkowaniem samochodów wykorzystywanych wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej.

Limit 75% nie obejmuje rat leasingowych i składek na ubezpieczenie pojazdu.

Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019

W przypadku umów leasingu samochodów osobowych zawartych przed 1 stycznie 2019 zastosowanie będą miały przepisy w formie obowiązującej do 31 grudnia 2018.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe