Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

3 Marzec, 2017
Uregulowanie zobowiązania podatkowego za rok 2016 wynikającego z rozliczenia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Termin zapłaty podatku upływa dnia 2 maja 2017. Jest to data ostateczna zarówno dla wpłaty jak i złożenia zeznania, przy czym termin wpłaty nie musi pokrywać się z terminem złożenia zeznania.
Zobowiązanie podatkowe reguluje się gotówka w kasie urzędu skarbowego, bądź przelewem na rachunek bankowy. Niektóre urzędy skarbowe udostępniają możliwość dokonania zapłaty kartą płatniczą. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy nie posiadający statusu mikroprzedsiębiorcy – oni muszą dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego.
Zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa obowiązek zapłaty podatku spoczywa na podatniku. Podatek może także zostać uregulowany przez najbliższych członków rodziny, bądź innego płatnika o ile kwota podatku nie przekracza 1000zł (art. 62b Ordynacji Podatkowej). więcej
28 Luty, 2017
Syntetyczne ujęcie tematu rozliczania kosztów jazd lokalnych wykonywanych przez pracownika, zleceniobiorcę i przedsiębiorcę. gofin.pl
21 Luty, 2017
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie limitu 15.000zł dla płatności gotówkowych: limit dotyczy także płatności na rzecz przedsiębiorców zagranicznych, i to pomimo odrębnego zdefiniowania przedsiębiorcy zagranicznego w ustawie o działalności gospodarczej. Więcej na gazetapodatkowa.pl
14 Luty, 2017
​Podmioty, które: – zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej, – nie złożyły za 6 kolejnych deklaracji VAT, – nie wykazują sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, – wystawiały tzw. „puste” faktury, ryzykują wykreślenie z urzędu z rejestru podatników VAT czynnych. Więcej na stronach Gazety Podatkowej.
10 Luty, 2017
Brawo. Ma być łatwiej i bardziej zrozumiale. ZUS korzysta z usług językoznawców w celu przygotowania prostszych dokumentów. Szkoda, że za nasze pieniądze. więcej
8 Luty, 2017
Rozliczenie roczne osoby fizycznej (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28) należy złożyć w Urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie. Jest to zasada ogólna. W przypadku rozliczenia wspólnego małżonków, w sytuacji, gdy mają inne miejsca zamieszkania rozliczenie składa się w wybranym urzędzie właściwym dla jednego z małżonków. Osoby niemające miejsca zamieszkania w Polsce składają swój PIT w urzędzie właściwym dla opodatkowania osób zagranicznych. W Warszawie jest to Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Wreszcie osoby, których miejsce zamieszkania ustało przed końcem roku podatkowego składają swój PIT w urzędzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania w
3 Luty, 2017
​Od Nowego Roku sankcje w VAT 20%, 30% i 100%. Najwyższa sankcja dotyczy między innymi sytuacji zawyżenia podatku naliczonego w wyniku jego odliczenia z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący. Tak, więc powraca przymus weryfikacji dostawcy. rp.pl
31 Styczeń, 2017
​Od stycznia 2017 roku istnieje możliwość założenia działalności gospodarczej przez telefon pod numerem 801-055-088. Oczywiście z tak wygenerowanym wnioskiem należy udać się do dowolnego urzędu gminy/dzielnicy.
27 Styczeń, 2017
​Nowelizacja kodeksu karnego. Wyłudzenie VAT na podstawie fikcyjnych faktur o wartości powyżej 10 mln zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 25. Z kolei od 3 do 15 lat pozbawienia wolności za wyłudzenia VAT na podstawie faktur o wartości powyżej 5 mln zł. gazetaprawna.pl
23 Styczeń, 2017
​Jak co roku w karnawale przedsiębiorcy mają mnówstwo radości: podatki.biz. Łącznie do zapłacenia z tytułu FUS/FP/NFZ: 1172,56zł.
Zapytanie ofertowe